Научен доклад ID 1472 : 2017/3
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Мая Ламбовска

В статията е предложена оригинална концепция за показателите за представянето на преподавателските екипи на Висшето Транспортно Училище (ВТУ) “Тодор Каблешков”. Концепцията комбинира класически и съвременни постижения на управленските, социалните и поведенческите науки с правилниците, традициите и обичайните практики на ВТУ “Тодор Каблешков”. В съответствие с концепцията показателите за представянето на преподавателските екипи на ВТУ “Тодор Каблешков” са класифицирани в три групи: показателите за формирането, показатели за дейността и показатели за резултатите на преподавателските екипи в това висше училище. Концепцията, предложена в статията, може да се разглежда като елемент от авторски модел за контролния процес на екипи във висше училище.


преподавателски екипи показатели за представяне ВТУ “Тодор Каблешков”lecturing teams performance indicators Todor Kableshkov University of TransportМая Ламбовска

BIBLIOGRAPHY

[1] Lambovska M., Kontrol na ekipi (izmervane i otsenyavane predstavyaneto na ekipite) - Avtoreferat na disertatsionen trud, UNSS, Sofiya, 2014, http://konkursi.unwe.bg/documents/292auto_L... .
( [1] Ламбовска М., Контрол на екипи (измерване и оценяване представянето на екипите) - Автореферат на дисертационен труд, УНСС, София, 2014, http://konkursi.unwe.bg/documents/292auto_L... . )

[2] Lambovska M. “Prilozhenie na kontrol za ekipi vav VTU “Todor Kableshkov”. S., “Mehanika, transport, komunikatsii”, 11 (2), 2013, s. 1-6.
( [2] Ламбовска М. “Приложение на контрол за екипи във ВТУ “Тодор Каблешков”. С., “Механика, транспорт, комуникации”, 11 (2), 2013, с. 1-6. )

[3] Kolev P., Todorova D., Gergova N. “Vozmozhnosti razvitiya transporta i transportnogo obrazovaniya v Bolgarii v ramkah operativnoy programmy „Transport i transportnaya infrastruktura”. Doklad na Mezhdunarodna konferentsiya “Sovremennyye problemy razvitiya zheleznodorozhnogo transporta i upravleniya perevozchnym protsesom”, Moskva, 2014, s. 305-308.
( [3] Колев П., Тодорова Д., Гергова Н. “Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура”. Доклад на Международна конференция “Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, 2014, с. 305-308. )

[4] Fry H., Ketteridge S., Marshall, S. A Handbook for teaching and learning in higher education: Enhancing academic practice. Routledge NY, 2009.

[5] Lambovska M. “Mehanizam za kontrol varhu predstavyaneto na ekipi”. S., “Nauchni trudove na UNSS”, 2, 2014, s. 7-62.
( [5] Ламбовска М. “Механизъм за контрол върху представянето на екипи”. С., “Научни трудове на УНСС”, 2, 2014, с. 7-62. )

[6] VTU “Todor Kableshkov”. Narachnik po kachestvoto, S., 2009, http://www.vtu.bg/bg/documents/normativi/Na... .
( [6] ВТУ “Тодор Каблешков”. Наръчник по качеството, С., 2009, http://www.vtu.bg/bg/documents/normativi/Na... . )

[7] NAOA. Kriterialna sistema za programna akreditatsiya na profesionalni napravleniya i spetsialnosti ot reguliranite profesii. S., 2011, http://www.neaa.government.bg/assets/cms/Fi... .
( [7] НАОА. Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии. С., 2011, http://www.neaa.government.bg/assets/cms/Fi... . )

[8] Hativa N. Teaching for effective learning in higher education. Kluwer Academic Publishers Netherlands, 2000.

[9] Paunov M. Organizatsionno povedenie. Siela Sofiya, 2006.
( [9] Паунов М. Организационно поведение. Сиела София, 2006. )

[10] Milkovich G., Boudreau J. Personnel human resource management: A diagnostic approach. Business Publications UK, 1988.

[11] Rashid S., Archer M. Organizational behaviour. Methuen Canada, 1983.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките