Научен доклад ID 1471 : 2017/3
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ИНОВАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ В СФЕРАТА НА МРЕЖОВАТА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Димитър Димитров, Мария Христова, Венцислав Трифонов

Мрежовата и информационна сигурност имат съществено значение както за обществения, така и за частния сектор на икономиката и за защитата на критичните управленски информационни инфраструктури. В последните години мрежовите и информационните системи на организациите са потенциално засегнати от все по-чести, по-мащабни и по-сложни инциденти по отношение на сигурността. С цел да допринесе за осигуряването на високо ниво и култура на мрежова и информационна сигурност в Европейския Съюз, Европейската Общност създаде Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност.

В настоящата публикация са разгледани актуални въпроси, свързани с мрежовата и информационна сигурност, поставени в Директивата на Европейския парламент относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Европейския Съюз. Налага се изводът, че най-слабото място в областта на киберсигурността засега остава човешкият фактор, поради което все повече нараства значимостта на подготвеността на кадрите в тази сфера. Обусловена е изключителната актуалност и необходимост от разкриване на магистърска програма „Мрежова и информационна сигурност“(МИС), за да се отговори на изискванията на Националната стратегия и националния план за сътрудничество за МИС. Акцентира се върху иновативни визии, идеи и практики в програмата, които гарантират нейната стратегическа актуалност и в бъдеще.


мрежови и информационни системи мрежова и информационна сигурност интернет компютърни системи и мрежи обучение.Network and Information systems Network and Information Security Internet Computer Systems and Networks trainingДимитър Димитров Мария Христова Венцислав Трифонов

BIBLIOGRAPHY

[1] POZITsIYa NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT, prieta na 13 mart 2014 g. s ogled priemaneto na Direktiva 2014/./ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta otnosno merki za garantirane na visoko obshto nivo na mrezhova i informatsionna sigurnost v Sayuza http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc....
( [1] ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, приета на 13 март 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/./ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.... )

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en...

[3] https://europa.eu/european-union/about-eu/a...

[4] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/A...

[5] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/T...

[6] https://govcert.bg/

[7] Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord CISM, CISSP CISM, Principles of Information Security, Fourth Edition, 2011, Kennesaw State University , Library of Congress Control Number:, 2010940654, ISBN-13978, Course Technology, Channel Center, Boston, MA, 02210, USA

[8] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS...

[9] Bradley Bogolea, Information security curriculum creation: a case study, 2004, ACM New York, NY, USA, ISBN:1-59593-048-5

[10] Dimitrov D., Laboratorna baza za obuchenie i eksperimentalni izsledvaniya v oblastta na informatsionnite i internet tehnologiite vav VTU „T. Kableshkov“, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, 1, IV-1 IV-6, 2015, st. № 1107Sarkisyan A., Obuchenie na balgarski spetsialisti s visshe obrazovanie po informatsionna bezopasnost, Spisanie, Dialog, 3, 2011
( [10] Димитров Д., Лабораторна база за обучение и експериментални изследвания в областта на информационните и интернет технологиите във ВТУ „Т. Каблешков“, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 1, IV-1 IV-6, 2015, ст. № 1107Саркисян А., Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопасност, Списание, Диалог, 3, 2011 )

[11]

[12] Ucheben plan, programi i dokumentatsiya na obuchenieto po „Mrezhova i informatsionna sigurnost“ vav VTU „Todor Kableshkov“
( [12] Учебен план, програми и документация на обучението по „Мрежова и информационна сигурност“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ )

[13] Hristova M. Softuer za kritichni po bezopasnost sistemi: problemi i resheniya. Monografiya, Izdatelstvo VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, ISBN 978-954-12-0240-1, 2016
( [13] Христова М. Софтуер за критични по безопасност системи: проблеми и решения. Монография, Издателство ВТУ „Т. Каблешков”, София, ISBN 978-954-12-0240-1, 2016 )

[14] Hristova M.,Potentialities of Modern Information and Communication Technologies in Logistics and Transport, Technology and Art, Research and Topicalities, ISSN 2029-400X, Vilnius College of Technologies and Design, Vilnius, Lithuania, pp. 104-110, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките