Научен доклад ID 1468 : 2017/3
НЕФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ – СТЪПКА КЪМ ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ

Магдалена Петрова-Кирова

Всяка една стопанска единица (предприятие), осъществявайки своята дейност, се стреми към реализиране на положителен финансов резултат – печалба в края на отчетния период. Стопанската дейност е процес, обусловен от взаимосвързани стопански операции, протичащи в определена последователност. В резултат от протичането на тези операции, предприятието произвежда продукти или извършва услуги, преминавайки през четирите основни фази на възпроизводствения процес – снабдяване, производство, реализация и разпределение. За да осъществят кръгооборота на капитала, стопанските единици набавят ресурси от биосферата като ги влагат в производството. В резултат от дейността се образуват други ресурси, които се връщат пак в биосферата, под формата на вредни емисии, отпадъци, социални и здравословни последици, които оказват влияние върху крайните потребители. В условията на ограниченост на природните ресурси, все по-актуален е въпросът, свързан с тяхното целесъобразно разпределение и използване, успоредно с увеличаване благосъстоянието, както на отделните предприятия, така и на цялото общество, което е предпоставка за постигане на устойчиво развитие. Отговорността на стопанските единици за въздействието, което оказват върху обществото в социален, икономически и екологичен аспект, предполага предприятията да интегрират нефинансова информация във финансовите си отчети, отразявайки ефекта от извършената дейност. Включването на нефинансова и финансова информация в един отчетен документ или комплект от документи, се определя като интегрирано отчитане. От 01.01.2017г., в Закона за счетоводството в България, се въведе изискването за изготвяне на нефинансова декларация, която трябва да бъде включена в Годишния финансов отчет.


нефинансова информация интегрирано отчитане устойчиво развитиеnon-financial information integrated reporting sustainable developmentМагдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva 2014/95/ES http://eur-lex.europa.eu
( [1] Директива 2014/95/ЕС http://eur-lex.europa.eu )

[2] Zakon za schetovodstvoto, DV br.95 / 08.12.2015 g.
( [2] Закон за счетоводството, ДВ бр.95 / 08.12.2015 г. )

[3] Doklad „Nasheto obshto badeshte“ na Svetovnata Komisiya po Okolna sreda i razvitie kam OON. 1987 g.
( [3] Доклад „Нашето общо бъдеще“ на Световната Комисия по Околна среда и развитие към ООН. 1987 г. )

[4] http://integratedreporting.org/resource/int...

[5] Yonkova B. „Integriranoto otchitane – otgovornost i otchetnost“, Izdatelski kompleks – UNSS, Sofiya, 2012 g.
( [5] Йонкова Б. „Интегрираното отчитане – отговорност и отчетност“, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 г. )

[6] Busco C. i kolektiv, „Integrated reporting“, Springer, 2013
( [6] Busco C. и колектив, „Integrated reporting“, Springer, 2013 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките