Научен доклад ID 1467 : 2017/3
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Светослава Шапарова

С бързото развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и нарастващата икономическа активност в глобален аспект фирмите и организациите се ориентират към организиране на високоефективни стратегически производствени и търговски мрежи, като интернационализират своите операции, намалят разходите и ускорят оборота на материални продукти. Тези мрежи са съставна част от „глобалната логистика” и интегрират производството, снабдяването и разпространението. Налице е преструктуриране, което допринася за икономически растеж, по-добро разпределение на ресурсите и по-голяма свобода на избор за потребителите, като едновременно с това се повишава и конкуренцията. Международният бизнес преживява период на бърза трансформация и тенденциите към глобализация, интегрираната логистика и развитието на ИКТ преобърнаха световните търговски модели.

Интернет е мощен инструмент за осъществяване на бизнес, създаващ възможности за развитие на електронна търговия, поради едновременното предлагане и търсене на продукти от страна на продавачите и купувачите он-лайн. Посредством мрежата се финализират сделки и договори, обменят се данни, споделят се идеи, обсъждат се проекти и др. Стратегическите приложения за иновационна информация от типа Глобална система за позициониране (GPS), Електронен обмен на данни (EDI) и Електронна търговия (EC), интегрирани чрез интернет са вградени в практиката информационни инфраструктури, водещи до интерактивни процеси в логистичните дейности.

Цел на настоящата разработка е представяне на възможностите на глобалните комуникационни мрежи и техните приложения в практиката, обяснени в процеса на тяхното прилагане за генериране на информация в реално време.


ИКТ глобална система за позициониране (GPS) електронен обмен на данни (EDI) и електронна търговия (EC).ICT global positioning system (GPS) electronic data exchange (EDI) electronic trade (e-trade)Светослава Шапарова

BIBLIOGRAPHY

[1] http://walmartsupplychain.weebly.com/

[2] http://www.wal-martchina.com/english/suppli...

[3] https://www.slideshare.net/jimitallstar7/wa...

[4] https://www.b2bgateway.net/edi-for-amazon-v...

[5] https://www.inc.com/tom-popomaronis/amazon-...

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com i dr.
( [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com и др. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките