Научен доклад ID 1461 : 2017/3
ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА В ИЗМЕНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ

Орлин Илиев Колев, Бисер Иванов Райнов

Извършването на финансово – икономически анализ на предприятия в дългосрочен интервал от време е свързано с редица трудности и ограничения. Като например – липса на съпоставима финансово – икономическа информация, метаморфози в паричния измерител в страната /колебания на валутни курсове, деноминация на българския лев, въвеждане на валутен борд в страната и др./.

Гореописаните трудности и ограничения, предизвиква интерес за разработване на универсален емпиричен модел за финансово – икономическо състояние на транспортно предприятие. Моделът е разработен на базата на възможността за оценка на икономическата жизнеспособност на предприятието в анализирания и изследван интервал от време както и на базата на компонент характеризиращ и оценяващ ефективността на управлението на предприятието в началото на изследвания период и в края на анализираният период. От разработения модел ще се определи по високата степен на зависимост на промяната във финансово – икономическото състояние на разглежданото предприятие от компонента икономическа жизнеспособности или от компонента характеризиран от действията на мениджмънта на предприятието.

За калибриране и верифициране на модела за финансово икономическо състояние е разгледано предприятие от транспортния сектор, приватизирано в първия етап на масовата приватизация, като са разгледани входящи данни преди приватизацията /на базата на информация от 1995г./ и данни от публично достъпни източници за предприятието към 2015г.


Модел за финансово – икономическо състояние икономическа – жизнеспособност бизнес цикълModel for financial - economic status economic - viability business cycleОрлин Илиев Колев Бисер Иванов Райнов

BIBLIOGRAPHY

[1] Barents Grup, KPMG, Kolektiv, Katalog na predpriyatiyata vklyucheni v spisaka za masova privatizatsiya, Ministerski savet, Tsentar za masova privatizatsiya, 1996g., Sofiya,
( [1] Баренц Груп, KPMG, Колектив, Каталог на предприятията включени в списъка за масова приватизация, Министерски съвет, Център за масова приватизация, 1996г., София, )

[2] Sayt na „Karol kapital menidzhmant“AD < http://karollcapital.bg/blog/5-te-osnovni-f... 02.07.2017g.,
( [2] Сайт на „Карол капитал мениджмънт“АД < http://karollcapital.bg/blog/5-te-osnovni-f... 02.07.2017г., )

[3] Sayt na Targovskiya registar na Agentsiya po vpisvaniyata < http://www.brra.bg>, 02.07.2017g.,
( [3] Сайт на Търговския регистър на Агенция по вписванията < http://www.brra.bg>, 02.07.2017г., )

[4] Biznes rechnik < http://www.businessdictionary.com/definitio... 02.07.2017g.
( [4] Бизнес речник < http://www.businessdictionary.com/definitio... 02.07.2017г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките