Научен доклад ID 1456 : 2017/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА „CRASH COST DISTRIBUTION“ МЕТОД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАГУБИ В СЛЕДСТВИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНЦИДЕНТИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ В РЕПУБ

Владо Калоянов, Гергана Кирилова

Настоящият доклад разглежда възможностите за приложението на метода „Crash Cost Distribution” за изготвяне на класификация на разходите в резултат на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Република България според техния финансов (пазарен) и нефинансов (непазарен) характер. Такава класификация е необходима с цел изготвянето на достоверни оценки за влиянието на инцидентите и произшествията в този вид транспорт върху общите загуби за икономиката.

В доклада са дефинирани основните видове събития (произшествия, инциденти и ситуации близки до инциденти) съгласно класификацията на Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт (СЗРПИЖТ) и същите са класифицирани съгласно “Crash Cost Distribution” методиката. Направени са заключения по отношение на липсата на информация за класифицирането на нефинансовите и застрахователните разходи, както и потенциала за използване на метода при изготвянето на анализи и оценки за бъдещи вложения на средства с цел превенция и минимизиране на разходите в следствие на инциденти и произшествия в железопътния транспорт. Методът може да бъде прилаган и при изготвяне на анализи за очакваната възвръщаемост на инвестиционните средства влагани в системата на железопътния транспорт по отношение на подобряването на безопасността на движение, подмяната на техническите средства и системи за сигнализация и модернизиране на инфраструктурата.


метод за класификация на икономическите загуби железопътни произшествия и инциденти пазарни разходи непазарни разходи железопътен транспортKew words: Crash Cost Distribution rail accidents and incidents market costs non-market costs rail transporВладо Калоянов Гергана Кирилова

BIBLIOGRAPHY

[1],

[2] http://bca.transportationeconomics.org/bene...

[3] GODIShEN DOKLAD na Spetsializiranoto zveno za razsledvane na proizshestviya i intsidenti v zhelezopatniya transport kam Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata za 2015 g., publikuvan na adres v internet https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [3] ГОДИШЕН ДОКЛАД на Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г., публикуван на адрес в интернет https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките