Научен доклад ID 1455 : 2017/3
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО - АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ

Даниела Тодорова

Съществена роля за развитието на икономиката на България има модернизирането на множество инфраструктурни обекти и различни дейности с обществен интерес, като се използват модерни и алтернативни инвестиционни решения чрез възможностите, които предлага публично-частното партньорство.В този аспект настоящата разработка изследва ролята на публично-частното партньорство за развитието на икономиката на страната.

Моделът на публично-частно партньорство играе значителна роля за реализирането на големи проекти с обществено значение. Той се явява един от инструментите на публичния сектор за осигуряване на финансиране, за развитие, изграждане и поддръжка на инфраструктура, за подобряване на икономическото развитие на страната. Ограничените бюджетни средства за изграждане, поддържане и развитие на публичната инфраструктура, оказват съществено влияние за използването и разпространението на формата публично-частно партньорство при сътрудничество между публичния и частния сектор. Чрез тази иновативна форма на финансиране се компенсират в голяма степен паричните ограничения, особено в условията на финансова и икономическа криза, и се въздейства положително върху икономическото и социалното развитие на страната. Затова трябва да се насърчава прилагането на публично-частното партньорство като подходяща форма на финансиране на проекти.


публично – частно партньорство инвестиции икономика ползи проекти финансиранеpublic-private partnership investments economy benefits projects funding.Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Daniela Todorova, Publichno-chastno partnyorstvo – instrument za razvitie na balgarskata ikonomika i transportnata infrastruktura, Monografiya, 2015g., Sofiya, ISBN 978–954–12–0235-7
( [1] Даниела Тодорова, Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и транспортната инфраструктура, Монография, 2015г., София, ISBN 978–954–12–0235-7 )

[2] Evgeniy Kanev, Publichno-chastno partnyorstvo – printsipi, modeli i politiki za chastno predlagane na publichni uslugi, Sofiya, 2011, Izdatelstvo „Iztok-Zapad“, ISBN 978-954-321-823-3
( [2] Евгений Кънев, Публично-частно партньорство – принципи, модели и политики за частно предлагане на публични услуги, София, 2011, Издателство „Изток-Запад“, ISBN 978-954-321-823-3 )

[3] Evropeyski sayuz, Regionalna politika, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive...
( [3] Европейски съюз, Регионална политика, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive... )

[4] Edinen informatsionen portal na Strukturnite fondove na Evropeyskiya sayuz, http://www.eufunds.bg/bg/page/8
( [4] Единен информационен портал на Структурните фондове на Европейския съюз, http://www.eufunds.bg/bg/page/8 )

[5] Zakon za publichno-chastnoto partnyorstvo, v sila ot 01.01.2013 g.(Obn. DV. br.45 ot 15 Yuni 2012g., izm. DV. br.87 ot 9 Noemvri 2012g., dop. DV. br.102 ot 21 Dekemvri 2012g., izm. DV. br.13 ot 16 Fevruari 2016g.)
( [5] Закон за публично-частното партньорство, в сила от 01.01.2013 г.(Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) )

[6] Informatsionna sistema za upravlenie i nablyudenie na strukturnite instrumenti na ES v Balgariya, http://umispublic.government.bg/
( [6] Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, http://umispublic.government.bg/ )

[7] Kohezionen fond, http://bg.wikipedia.org/wiki/Kohezionen fond
( [7] Кохезионен фонд, http://bg.wikipedia.org/wiki/Кохезионен фонд )

[8] Metodicheski ukazaniya za Publichno-chastno partnyorstvo, Ministerstvo na finansite, http://www.minfin.bg/bg
( [8] Методически указания за Публично-частно партньорство, Министерство на финансите, http://www.minfin.bg/bg )

[9] Mnogogodishnata finansova ramka na Evropeyskiya sayuz za perioda 2014-2020, Analiz i potentsialni efekti varhu Balgariya, Institut za pazarna ikonomika
( [9] Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020, Анализ и потенциални ефекти върху България, Институт за пазарна икономика )

[10] Prilozhenie kam Rakovodstvo za analiz na razhodite i polzite na investitsionni proekti: www.eufunds.bg/docs/Guide_CBA.pdf
( [10] Приложение към Ръководство за анализ на разходите и ползите на инвестиционни проекти: www.eufunds.bg/docs/Guide_CBA.pdf )

[11] Publichno-chastno partnyorstvo – 33 vaprosi i otgovori, http://eirc-foundation.eu/Publications/PPP/...
( [11] Публично-частно партньорство – 33 въпроси и отговори, http://eirc-foundation.eu/Publications/PPP/... )

[12] Publichno-chastni partnyorstva – pregled na dobri evropeyski praktiki, DLA Piper. Evropeyski PChP doklad, 2007, s. 4
( [12] Публично-частни партньорства – преглед на добри европейски практики, DLA Piper. Европейски ПЧП доклад, 2007, с. 4 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките