Научен доклад ID 1453 : 2017/3
ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Мария-Славова Ночева, Иван Васков Петков

В разработката се разглеждат някои проблеми свързани с разкриване на икономическите аспекти на сигурността. Същевременно съществено място се отделя на взаимозависимостта на сигурността и конкурентоспособността. Посочва се, че сигурността е условие, предпоставка за повишаване качеството на живот, за осъществяване на разнообразните жизнени дейности на човека и за насърчаване на растежа. Анализира се взаимовръзката на икономическата сигурност и конкурентоспособността с темповете на брутния вътрешен продукт, с потреблението и др.


сигурност конкурентоспособност брутен вътрешен продукт фактическо индивидуално потребление жизнен стандарт.Key words : security competitiveness gross domestic product actual individual consumption standard of living. Мария-Славова Ночева Иван Васков Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Stefanov, G., Teoriya na mezhdunarodnata sigurnost, S., 2009, s. 9.
( [1] Стефанов, Г., Теория на международната сигурност, С., 2009, с. 9. )

[2] Alekseeva T., Dilema bezopasnosti: amerikanskiy variant – Pol Ins, 1993, s. 19.
( [2] Алексеева Т., Дилема безопасности: американский вариант – Пол Инс, 1993, с. 19. )

[3] Prodanov, V., Vatreshnata sigurnost i natsionalnata darzhava. Voenen zhurnal, № 2, 1995, s. 18-19.
( [3] Проданов, В., Вътрешната сигурност и националната държава. Военен журнал, № 2, 1995, с. 18-19. )

[4] Slatinski N., Izmereniya na sigurnostta. S., 2000, s. 11-21.
( [4] Слатински Н., Измерения на сигурността. С., 2000, с. 11-21. )

[5] Slavova-Nocheva, M., Ikonomicheski aspekti na sigurnostta, VTU „T.Kableshkov”, S., 2011, s 11.
( [5] Славова-Ночева, М., Икономически аспекти на сигурността, ВТУ „Т.Каблешков”, С., 2011, с 11. )

[6] Ruzal Barry, People, States And Fear An Agenda For International Security.

[7] ECONOMIC STRATEGY AND NATIONAL SECURITY, Ed De Souza, P. J. Boulder, (2000), Economic and National Security, A History of The Interaction. Ed Goodwin, C.D. Durkham (1991), Westing A. H. Glola, Resources And International Conflict Environmental Factors In Strategic Policy And Action, Oxford, (1986), Korzeniowski, L.F. (2012), Podstawy nauk o bezpieczehstwie. Warszawa: Difin.

[8] Stiglits Dzh., Svobodnoto padane. Izd. Kashta „Info-Dar” EOOD, 2010, s. 389-390.
( [8] Стиглиц Дж., Свободното падане. Изд. Къща „Инфо-Дар” ЕООД, 2010, с. 389-390. )

[9] Slavova-Nocheva, M. Konkurentsiya, konkurentosposobnost, Transporten pazar, S., 2012, s. 33.
( [9] Славова-Ночева, М. Конкуренция, конкурентоспособност, Транспортен пазар, С., 2012, с. 33. )

[10] Evrostat, (2017).
( [10] Евростат, (2017). )

[11] The Global Competitiveness Report, (2016-2017).

[12] Stiglits, Dzh. Neravenstvoto i ravenstvoto v razdelenoto ni obshtestvo, Izd. Iztok-Zapad, S., 2014, s.9.
( [12] Стиглиц, Дж. Неравенството и равенството в разделеното ни общество, Изд. Изток-Запад, С., 2014, с.9. )

[13] НСИ – www.nsi.bg/index

[20.04.2015]

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките