Научен доклад ID 1449 : 2017/3
СРАВНИТЕЛНО НАДЕЖДНОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЧНАТА ЧАСТ НА СЛОЖЕН ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Владимир Бояджиев

Производствените мощности, ангажирани с производство на резервни части за транспортна техника у нас, са в немалка степен амортизирани – морално и физически. Сравнително достъпен вариант за обновяване на това производствено оборудване е извършването на модернизация. Обект на настоящия доклад е модернизацията на механичната част на такъв сложен технически обект. Обикновено има различни варианти за извършването на конкретна модернизация – например има избор измежду различни производители на системи, модули, елементи. В доклада е предложена методика за сравнително изследване измежду различни варианти за модернизация. Критерият за сравнение е състоянието на експлоатационната надеждност, а от там – и на работната ефективност на изследваните обекти след извършване на модернизацията


експлоатационна надеждност модернизация механична част сложен технически обект сравнително изследванеoperational reliability modernization mechanical part complex technical object comparative studyВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Shamil M. Valitov, Marina N. Myznikova, Anastasia A. Bannikova, Modernization Projects in the Power Industry: Performance Evaluation, Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, Elsevier B.V,

[2] Aleksey Plaksin, Alexander Gritsenko, Konstantin Glemba, Modernization of the Turbocharger Lubrication System of an Internal Combustion Engine, Procedia Engineering, Volume 129, 2015, Elsevier Ltd.,

[3] Lionginas Liudvinavičius, Virgilijus Jastremskas, Modernization of Diesel-electric Locomotive 2M62 and TEP-70 Locomotives with Respect to Electrical Subsystem, Procedia Engineering, Volume 187, 2017, Elsevier Ltd.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките