Научен доклад ID 1442 : 2017/3
НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРИСТАНИЩНИ ТЕРМИНАЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА НАСИПНИ ТОВАРИ

Зоран Чекеревац, Елена Малетич

Определянето на местоположението на пристанищен терминал за обработване на насипни товари е сложен проблем, който изисква вземането на определен набор от мултикритериални решения. Пристанището трябва да бъде разположено в близост до по-голям град, който е осигурен с железопътна и пътно-шосейна инфраструктура, в който да работят добре квалифицирани служители, да разполага с подходящи съоръжения за интермодални превози и пр. Основно, изборът на подходящо разположение на пристанището се определя от шест ключови изисквания: направление и количество на товаропотоците, равнище на икономическо развитие на приоритетния регион, състояние на инфраструктурата, развитие на търговията в региона, изискуемо ниво на опазване на околната среда и минимални разходи. В настоящия доклад са анализирани някои от основните фактори, които определят избора и важността на логистичния център, както и проблемите, които възникват при този избор. Особено внимание в доклада е отделено на необходимостта от приложението на мултикритериен анализ. Представени са някои модели за избор на подходящо местоположение на пристанищните терминали за обработване на насипни товари, както и избор на потенциалните товародатели. Във фокуса на изследването попада също така и анализът на проблемите, които възникват при определяне на местоположението на пристанище с неограничен капацитет, както и на такова с ограничен капацитет. Предложен е модел за определяне на местоположението на пристанищен терминал за обработване на насипни товари, като този модел е апробиран в пристанище Бар.


пристанищен терминал за обработка на насипни товари проблеми при определяне на местоположението моделиранеdry port terminal allocation problem modelingЗоран Чекеревац Елена Малетич

BIBLIOGRAPHY

[1] B. Davidović, Modeliranje i odlučivanje u logističkim procesima, Beograd: AGM knjiga, 2016.

[2] A. Dwivedi and N. Park, ”An Integrated Optimization Model for Distribution Center Location with Consideration of Population and Income,” in Proceeding of 2013 International Conference, Phuket, Thailand, 2013.

[3] M. Kühn, K. Seidel, J. Tholen and G. Warsewa, Governance and Conflict Resolution in Dryport Planning, Bremen, Germany: IAW of the University of Bremen, 2012.

[4] V. Roso, The Dry port concept. Doctoral Thesis, Goteborg, Sweden: Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology, 2009.

[5] F. Barthel, BGLC task 3.3 – Benchmarking and Development of Dry ports, Gavle, Sweden: Bothnian Green Logistics Corridor, 2013.

[6] D. Tsamboulas, P. Moraiti, and A. Lekka, Port Performance Evaluation for Port Community System Implementation, Athens: TRB Annual meeting, 2012.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките