Научен доклад ID 1439 : 2017/4
ИЗМЕНЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЖП ИНФРАСТРУКТУРАТА И АНАЛИЗ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

Магдалена Ивова Цекова

Извършването на обществени превозни услуги с железопътен транспорт е възложено на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, след проведена процедура по реда на ЗОП за избор на превозвач. В статията ще бъдат изследвани и анализирани основни сегменти на пътническия железопътен транспорт в Република България и състоянието на българската железопътна инфраструктура. Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. Железопътният транспорт е основен елемент от националната транспортна система и неговото развитие в посока интеграция в европейските транспортни системи оказва съществено влияние върху цялостното развитие на икономиката в Република България.

Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество. Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за утвърждаването на външнотърговските връзки на страната и на туризма. Българската железопътна мрежа заема стратегическо място в Европейската железопътна система, като по-голямата част от мрежата попада в обхвата на Трансевропейската транспортна мрежа.


инфраструктура транспорт конкуренция пътнициinfrastructure transport competition passengersМагдалена Ивова Цекова

BIBLIOGRAPHY

[1] http://www.nsi.bg/bg/content/1729/%D0%B6%D0...

[2] http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2013-...

[3] www.abzp.eu

[4] http://rail-infra.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките