Научен доклад ID 1437 : 2017/4
ДУНАВ-МОСТ 2 КЛЮЧ КЪМ ЕВРОПА

Яница Иванова

Дунав мост 2 свързва градовете Видин в България и Калафат в Румъния. Дължината на моста е 1971м. и включва по две пътни ленти във всяка посока, единична електрифицирана железопътна линия и велосипедна алея. Завършен е през 2013г. Ширината на моста е 32м. Главният отвор е 180м. Очакваният срок на експлоатация е 120г.

През Дунав мост 2 преминава Общоевропейски транспортен коридор ІV (Дрезден/Нюрнберг-Прага-Виена/Братислава-Будапещта-Арад-Букуреш-Констанца/Крайова-София-Солун/Пловдив-Истанбул).

Успоредно с изграждането транспортното съоръжение са направени и значителни подобрения на свързващата пътна инфраструктурата от страна на двете гранични държави.

Към българския участък са изградени нова товарна железопътна гара и 7км нова железопътна линия, реконструирана е и съществуващата пътническа гара и е извършено строителство на четири пътни възела на две нива.

Изграждането на транспортното съоръжение има ключово значение за развитие на икономиката в района и за интегрирането на инфраструктурата на територията на България с трансевропейската транспортна мрежа.

В разработения доклад е анализиран приносът от изграждането на Дунав мост 2 за развитие на района и на трансевропейската транспортна мрежа.


Дунав-мост 2 Оперативна програма “Транспорт” Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” транспортни коридориDanube region strategy operational Program “Transport and Transport infrastructure” transport corridorsЯница Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zafirova M. Znachenieto na r. Dunav v operativna programa “Transport i Transportna infrastruktura”, sp. nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii”: 3 / 2016
( [1] Зафирова М. Значението на р. Дунав в оперативна програма “Транспорт и Транспортна инфраструктура”, сп. научно списание “Механика Транспорт Комуникации”: 3 / 2016 )

[2] Operativna programa „Transport“
( [2] Оперативна програма „Транспорт“ )

[3] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura“
( [3] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ )

[4] Dunavska strategiya
( [4] Дунавска стратегия )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките