Научен доклад ID 1435 : 2017/4
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СКАЛНИЯ МАСИВ ПРИ ИЗКОПАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ТУНЕЛНИЯ ПРОФИЛ

Валентина Шехова, Невена Бабунска-Иванова

Съществено в тунелното строителство е да се вземе предвид състоянието на скалния масив. Една от стъпките за анализиране поведението на масива е създаване на изчислителен модел, на базата на който може да се прецени с достатъчна точност верността при избора на отделните етапи при изкопаване на профила, вида и параметрите на тунелните облицовки и др., както и стабилността на масива. В настоящият доклад са определени радиуса на защитната зона около тунелното сечение, както и противодействието на първичната облицовка и укрепващия пръстен. Разработен е изчислителен модел на еднопътен железопътен тунел по метод на крайните елементи в среда на GEO5. Тунелът се изпълнява по Нов австрийски метод. Скалният масив е моделиран по критерия на разрушение на Mohr-Coulomb. Въз основа на извършения 2D анализ са получени стойности на напрежения, премествания и пластични деформации, представени в табличен и графичен вид. В резултат са направени съответните изводи и заключения.


тунел скален масив Mohr-Coulomb Нов австрийски метод първична облицовка GEO5 метод на крайните елементи.Key word: Tunnel Rock massif Mohr-Coulomb New Austrian Tunneling Method Primary lining GEO5 Finite element method. Валентина Шехова Невена Бабунска-Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Jiang H., Xie Y. A Note on the Mohr-Coulomb and Drucker-Prager Strength Criteria, Mechanics Research Communications 38(4):pp. 309-314, 2011.

[2] Labuz J., Zang A. Mohr-Coulomb Failure Criterion, Rock Mechanics and Rock Engineering, Volume 45, Issue 6, pp. 975-979, Springer-Verlag 2012.

[3] Bieniawski Z.T. Engineering Rock Mass Classifications: A Complete Manual for Engineers and Geologist in Mining, Civil, and Petroleum Engineering, Wiley, 1989.

[4] Rabcewicz L.v. The New Austrian Tunneling Method, Part One, Water Power, vol.16, N11, pp.453-457, 1964.

[5] Georgiev, L. Tuneli, treto izdanie, Es Print, s.487, Sofiya, 2004.
( [5] Георгиев, Л. Тунели, трето издание, Ес Принт, с.487, София, 2004. )

[6] Karahan E. Design of Excavation and Support Systems for the Çubukbeli Tunnel in Antalya, Thesis, Middle East Technical University, pp. 116, 2010.

[7] Swellex Rockbolts ®. http://www.polarltd.com/html/SWELLEX%20ROCK...

[8] Engineering manuals for GEO5 programs-Part 3, Chapter 26 Numerical modelling of tunnel excavation using the NATM method, pp.36, 2016.

[9] Maras-Dragojevic S. Analysis of ground settlement caused by tunnel construction, Gradevinaz 64, pp.573-581, 2012.

[10] Möller S. Tunnel induced settlements and structural forces in linings, Doctoral Thesis, Stuttgart, 2006.
( [10] Möller S. Tunnel induced settlements and structurаl forces in linings, Doctoral Thesis, Stuttgart, 2006. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките