Научен доклад ID 1432 : 2017/4
НАДЗОР НА ПАЗАРА – ИЗИСКВАНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пламен Парушев

Докладът се състои от следните тематично обособени раздели. Лингвистичен подход към международния термин ”пазар” като място за покупка и продажба. Българският пазар, като сектор на реализацията на европейското техническо законодателство, произтичащ от ”европейските общи инструкции, (директиви)” за новия и глобалния подход. В случая ще обърнем внимание на конкретните възможни добри практики произтичащи от Европейски решения и наложително предлагани стандартизирани форми на информационен обмен, който замества необходимостта от конкретно посочване на продукти на пазара в серийно производство или в единична бройка. В този диапазон, за момента научна стойност може да имат дедуктивните заключения, относно конкретното състояние на българския пазар и приложението на националното законодателство, което е в процес на синхронизация с европейското технологично законодателств�


Ключови думи и фрази: Глобален пазар пазарни правила социална роля новия и глобалния подход метод за обработка на контролните действия спрямо икономическите оператори. Key word: Global market market rules social role new and global approach methПламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrova, M., Spasova, A. Sinonimen rechnik na savremenniya Balgarski ezik, Balgarska Akademiya na Naukite, Institut za Balgarski ezik. Sofiya, 1980, Izdatelstvo na Balgarska Akademiya na Naukite, str. 392 – 393.
( [1] Димитрова, М., Спасова, А. Синонимен речник на съвременния Български език, Българска Академия на Науките, Институт за Български език. София, 1980, Издателство на Българска Академия на Науките, стр. 392 – 393. )

[2] Rechnik na chuzhdite dumi v Balgarskiya ezik A-Ya, Redaktsiya Ezikoznanie i rechnitsi pri izdatelstvo nauka i izkustvo, Milev, Al., Nikolov, B., Bratkov, Y. Chetvarto preraboteno i dopalneno izdanie s predgovor kam parvoto izdanie ot Akad. Vladimir Georgiev, Sofiya, 1978, Izd. „Nauka i izkustvo“, str. 537.
( [2] Речник на чуждите думи в Българския език А-Я, Редакция Езикознание и речници при издателство наука и изкуство, Милев, Ал., Николов, Б., Братков, Й. Четвърто преработено и допълнено издание с предговор към първото издание от Акад. Владимир Георгиев, София, 1978, Изд. „Наука и изкуство“, стр. 537. )

[3] Gaberov, Iv. Ucheben rechnik na chuzhdite dumi v Balgarskiya Ezik s prilozheniya. V. Tarnovo, 2000, str. 403, 404, 405.
( [3] Габеров, Ив. Учебен речник на чуждите думи в Българския Език с приложения. В. Търново, 2000, стр. 403, 404, 405. )

[4] Dobri praktiki za nadzor na pazara, 01.2017, s. 21. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... (posledno izpolzvane na el. resurs 01.06.2017 g.) http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (posledno izpolzvane na el. resurs 01.06.2017 g.)
( [4] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017, с. 21. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... (последно използване на ел. ресурс 01.06.2017 г.) http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурс 01.06.2017 г.) )

[5] Dobri praktiki za nadzor na pazara, 01.2017, s. 21. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... (posledno izpolzvane na el. resurs 01.06.2017 g.) http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (posledno izpolzvane na el. resurs 01.06.2017 g.)
( [5] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017, с. 21. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... (последно използване на ел. ресурс 01.06.2017 г.) http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурс 01.06.2017 г.) )

[6] Dobri praktiki za nadzor na pazara, 01.2017, s. 22. https://europa.eu/european-union/abouteu/in... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (posledno izpolzvane na el. resursi 01.06.2017 g.)
( [6] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017, с. 22. https://europa.eu/european-union/abouteu/in... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.) )

[7] Dobri praktiki za nadzor na pazara 01.2017, str. 2. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (posledno izpolzvane na el. resursi 01.06.2017 g.)
( [7] Добри практики за надзор на пазара 01.2017, стр. 2. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.) )

[8] Dobri praktiki za nadzor na pazara, Prilozhenie № 5 nabor ot instrumenti (polezni nasoki i obraztsi), 01.2017, str.2 https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (posledno izpolzvane na el. resursi 01.06.2017 g.)
( [8] Добри практики за надзор на пазара, Приложение № 5 набор от инструменти (полезни насоки и образци), 01.2017, стр.2 https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.) )

[9] Dobri praktiki za nadzor na pazara, Prilozhenie № 5 nabor ot instrumenti (polezni nasoki i obraztsi),01.2017, str.2 https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (posledno izpolzvane na el. resursi 01.06.2017 g.)
( [9] Добри практики за надзор на пазара, Приложение № 5 набор от инструменти (полезни насоки и образци),01.2017, стр.2 https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.) )

[10] Dobri praktiki za nadzor na pazara, 01.2017,str. 4. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (posledno izpolzvane na el. resursi 01.06.2017 g.)
( [10] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017,стр. 4. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg (последно използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.) )

[11] Dobri praktiki za nadzor na pazara, 01.2017,str. 8. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg(pos... izpolzvane na el. resursi 01.06.2017 g.)
( [11] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017,стр. 8. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg(пос... използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.) )

[12] Dobri praktiki za nadzor na pazara, 01.2017,str. 8. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg(pos... izpolzvane na el. resursi 01.06.2017 g.)
( [12] Добри практики за надзор на пазара, 01.2017,стр. 8. https://europa.eu/european-union/about-eu/i... http://www.europarl.europa.eu/portal/bg(пос... използване на ел. ресурси 01.06.2017 г.) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките