Научен доклад ID 1429 : 2017/4
ОТНОСНО ВЪЗМОЖНАТА МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА НА ИЗИСКВАНИЯ ПРЕД МЕСТНАТА ВЛAСТ В УСЛОВИЯТА НА ПОСТ – РЕЦЕСИОННО СЪЖИВЛЕНИЕ

Пламен Парушев

В доклада, освен в съответствие със заглавията на отделните параграфи, темите са групирани според намерението да се даде персонален отговор на въпроси за:

- самопреценка на характера на усвоените знания по икономика и финанси,

- методология на анализа на икономически явления,

- актуализация на належащи за изпълнение задачи в макроикономическата област,

- йерархично представяне на цели, в зависимост от необходимостта общини и териториални общности да открият възможности за динамично участие чрез усвояване особено на преки чуждестранни инвестиции.

След прегледа на значителна по обем литература по икономика и мениджмънт, в доклада се предлага за дискусия т. нар. методология на елиминирането на идеи, които не са потвърдени от икономическата практика и методология на утвърждаването на концептуални подходи с възможности за реализация.


Обновяване противоречия евро американско мислене (мисъл) тенденции в данъчното облагане публичните инвестиции методология.renovation contradictions Euro American thinking (thought) trends in taxation public investment methodology.Пламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1] Chobanova, Rositsa. Inovativnost na natsionalnata ikonomika. Akademichno Izdatelstvo Prof. Marin Drinov, Sofiya, 2012, s. 427 - 428 - 429.
( [1] Чобанова, Росица. Иновативност на националната икономика. Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012, с. 427 - 428 - 429. )

[2] Stoyanov, V. Danachen suverenitet, darzhaven byudzhet, fiskalna distsiplina, ”Ot eksportna i kulturologichna gledna tochka”. A.I. S.A.Tsenov, Svishtov, Narodnostopanski arhiv - Svishtov, 2013, № 1, s. 56.
( [2] Стоянов, В. Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина, ”От експортна и културологична гледна точка”. А.И. С.А.Ценов, Свищов, Народностопански архив - Свищов, 2013, № 1, с. 56. )

[3] Stoyanov, V. Sp. Izvestiya, izd. Ikonomicheski Universitet Varna, br. 2, 2012. UDK - 338, Esonlit - E600, s. 161.
( [3] Стоянов, В. Сп. Известия, изд. Икономически Университет Варна, бр. 2, 2012. УДК - 338, Eсonlit - E600, с. 161. )

[4] Pak tam, s. 161.
( [4] Пак там, с. 161. )

[5] ”The Public Finances: 1997 to 2010”, 2010, Election Briefing Note № 6 (FSB №93), Institute for Fiscal Studies, p. 1

[6] Wall Street - the ingluential financial interest of the US economy.

[7] Biznesat iska stabilnost - 4 godini palen mandat, V. Standart, 24.04.2017, s. 12.
( [7] Бизнесът иска стабилност - 4 години пълен мандат, В. Стандарт, 24.04.2017, с. 12. )

[8] Chobanova, Rositsa. Inovativnost na natsionalnata ikonomika. Akademichno Izdatelstvo Prof. Marin Drinov, Sofiya, 2012, s. 428.
( [8] Чобанова, Росица. Иновативност на националната икономика. Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012, с. 428. )

[9] Zakon za Publichnite finansi, Obn. DV, br. 15.02.2013 g. v sila ot 01.01.2014 g.
( [9] Закон за Публичните финанси, Обн. ДВ, бр. 15.02.2013 г. в сила от 01.01.2014 г. )

[10] Kohezionna funktsiya i rolya na darzhavata Prof. V. Stoyanov, ”Kraynostite vav vsyako neshto sa vredni v tova chislo privatizatsiyata, sakrashtavaneto na publichnite blaga”. Izvestiya, izd. Ikonomicheski universitet Varna, s. 152, UDK - 338, Esonlif, E 600.
( [10] Кохезионна функция и роля на държавата Проф. В. Стоянов, ”Крайностите във всяко нещо са вредни в това число приватизацията, съкращаването на публичните блага”. Известия, изд. Икономически университет Варна, с. 152, УДК - 338, Eсonlif, Е 600. )

[11] Stoyanov, V. ”Danachen suverenitet, darzhaven byudzhet, fiskalna distsiplina” Ot ekspertna i kulturologichna gledna tochka, pak tam, s. 52.
( [11] Стоянов, В. ”Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина” От експертна и културологична гледна точка, пак там, с. 52. )

[12] Zakon za mestnoto samoupravlenie i mestnata administratsiya, Obn. DV. br 77 ot 17.09.1991 g. posl. izm. br. 51 ot 05.07.2016 g. v sila ot 05.07.2016 g.
( [12] Закон за местното самоуправление и местната администрация, Обн. ДВ. бр 77 от 17.09.1991 г. посл. изм. бр. 51 от 05.07.2016 г. в сила от 05.07.2016 г. )

[13] Mladenova, Zoya. Politikata kam prekite chuzhdestranni investitsii v Balgariya pred stari i novi problemi. Izvestiya na Sayuza na Uchenite Varna, 2013, s. 3, Seriya Ikonomicheska nauka.
( [13] Младенова, Зоя. Политиката към преките чуждестранни инвестиции в България пред стари и нови проблеми. Известия на Съюза на Учените Варна, 2013, с. 3, Серия Икономическа наука. )

[14] Pak tam, s. 7.
( [14] Пак там, с. 7. )

[15] Pak tam, s. 8.
( [15] Пак там, с. 8. )

[16] Mladenova, Zoya. i kolektiv, Prekite chuzhdestranni investitsii v region Varna, Varna, izd. Nauka i ikonomika na IU Varna, 2005 g., s. 27 - 36.
( [16] Младенова, Зоя. и колектив, Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна, Варна, изд. Наука и икономика на ИУ Варна, 2005 г., с. 27 - 36. )

[17] Chavushoglu, Meveyut. My hotim v mire i vzaimoponimanii, Rusiya dnes, 28.04 - 04.05.2017 g., s. 8, Obshtestvo
( [17] Чавушоглу, Мевеют. Mы хотим в мире и взаимопонимании, Русия днес, 28.04 - 04.05.2017 г., с. 8, Общество )

[18] Chobanova, R. ”Inovativnost v natsionalnata ikonomika”, Akademichno Izdatelstvo Prof. Marin Drinov, Sofiya, 2012. s. 391, 397, 398, 402,
( [18] Чобанова, Р. ”Иновативност в националната икономика”, Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012. с. 391, 397, 398, 402, )

[19] Ivanov, L. Kritichen pregled na temata za ”dalgite valni” na Kondratiev, Ikonomicheski izsledvaniya, 2001, № 1, N. Kondratiev, Dalgite valni v ikonomikata, Sofiya, UI Stopanstvo, 1995, N.D. Kondratiev”Problemy ekonomicheskoy dinamiki”, Moskva, Ekonomika 1989.
( [19] Иванов, Л. Критичен преглед на темата за ”дългите вълни” на Кондратиев, Икономически изследвания, 2001, № 1, Н. Кондратиев, Дългите вълни в икономиката, София, УИ Стопанство, 1995, Н.Д. Кондратиев”Проблемы экономической динамики”, Москва, Экономика 1989. )

[20] Mihaylov, Penyu., Duhovnoto proizvodstvo v konteksta na pazarnata ikonomika. Diskusionno, Izvestiya, izd. Ikonomicheski Universitet Varna, s. 141, UDK - 330, Zit - E 000.
( [20] Михайлов, Пеню., Духовното производство в контекста на пазарната икономика. Дискусионно, Известия, изд. Икономически Университет Варна, с. 141, УДК - 330, Zit - E 000. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките