Научен доклад ID 1425 : 2017/4
АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА НАПРЕДЪКА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ В КОНТЕКСТА НА ”КЛИМАТ-ЕНЕРГИЯ” КЪМ УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Александрина Гечевa, Вероника Миревa

Целта е да се премахне зависимостта на транспортната система от петрола, без да се жертва ефективността и мобилността. В съзвучие с водещите инициативи заложени в стратегиите „Развитие на устойчива транспортна система до 2020“ и „Европа 2020“, главната цел на европейската транспортна политика е да помогне за създаването на система, която подкрепя европейския икономически прогрес, подобрява конкурентоспособността и предлага висококачествени услуги в сферата на мобилността, като същевременно използва ресурсите по-ефективно.

На практика транспортът трябва да консумира по-малко и по-чиста енергия, да използва по-добре една модерна инфраструктура и да намали отрицателното си въздействие върху околната среда и ключови природни богатства като водата, земята и екосистемите.

В статията са анализирани основни показатели, заложени за изпълнение в стратегия „Европа 2020“ и „Развитие на устойчива транспортна система до 2020“ и са изведени постигнатите резултати от Република България.


транспорт ефективност околна среда климат/енергия модернизация.transport efficiency environment climate / energy modernizationАлександрина Гечевa Вероника Миревa

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva za „Otsenka na vliyanieto varhu okolnata sreda”(58/337/EES),
( [1] Директива за „Оценка на влиянието върху околната среда”(58/337/ЕЕС), )

[2] Direktiva 2002/49/EO otnosno otsenka i upravlenie na shuma v okolnata sreda,
( [2] Директива 2002/49/ЕО относно оценка и управление на шума в околната среда, )

[3] Zelena kniga, Kam nova kultura za gradska mobilnost,
( [3] Зелена книга, Към нова култура за градска мобилност, )

[4] Konferentsiya na OON po opazvane na okolnata sreda,
( [4] Конференция на ООН по опазване на околната среда, )

[5] Razvitie na ustoychiva transportna sistema v Republika Balgariya, do 2020g., Ministerstvo na transporta, 2007g.,
( [5] Развитие на устойчива транспортна система в Република България, до 2020г., Министерство на транспорта, 2007г., )

[6] Diplomna rabota na tema”Analiz i otsenka na vazdeystvieto na transporta varhu okolnata sreda” avtor: inzh. S. Kostova 2017g.,
( [6] Дипломна работа на тема”Анализ и оценка на въздействието на транспорта върху околната среда” автор: инж. С. Костова 2017г., )

[7] Strategiya „Evropa 2020”,
( [7] Стратегия „Европа 2020”, )

[8] Strategiya za ustoychivo razvitie na Balgariya,2007g.,
( [8] Стратегия за устойчиво развитие на България,2007г., )

[9] Treti natsionalen plan za deystvie po izmenenie na klimata za perioda 2013-2020g., Ministerstvo na okolnata sreda i vodite,2012g.,
( [9] Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020г., Министерство на околната среда и водите,2012г., )

[10] ec.europa.eu/eurostat,

[11] nsi.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките