Научен доклад ID 1421 : 2017/1
ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННОТО ЕВРОПЕЙСКО ТРАНСПОРТНО ПРОСТРАНСТВО

Миряна Евтимова

Разгледани са възможностите за изграждане на единно транспортно пространство с ефективно използване на ресурсите и ограничаване на глобалното затопляне под 2 0С в сравнение с прединдустриалните стойности. Обоснована е необходимостта от значителни и устойчиви намаления на емисиите на парникови газове във всички страни по отношение на транспорта като най-голям замърсител, тъй като в противен случай ще се достигнат опасно високи стойности на температурата. Направен е преглед на емисионните показатели за различните видове пътнически и товарен транспорт (пътен, железопътен, въздушен и воден) в Европа за периода от 2000 г. до 2014 г. Разгледани са данните на Европейската агенция по опазване на околната среда за новорегистрирани пътнически автомобили, които използват различни алтернативните горива и задвижвания (биодизел, биоетанол, хибридни и елекрически задвиждания и др.). Изследвано е увеличаването на общият им брой увеличава след 2011 г. Обръща се специално внимание на факта, че запазването тази тенденция ще допринесе значително до намаляването на емисиите от парникови газове в атмосферата и намаляването на екологичния отпечатък в Единното европейско транспортно пространство. Анализирана е възможността за достигане на целите по отношение на емисиите от въглероден диоксид за 2020 г.

В заключение е извършен сравнителен анализ на емисионното натоварване от различните видове транспорт и е определен железопътният като най-екологичен. Обоснована е невъзможността за достигане на целите за 2020 г. по отношение на емисиите за нови пътнически автомобили при сегашния темп на намаляването им.


Единно европейско транспортно пространство емисии климат екологичен отпечатък.Single European Transport Area climate emissions ecological footprint.Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] Evtimov I., R. Ivanov. Avtomobilniyat transport i zamarsyavaneto na vazduha. Sbornik dokladi na NTK s mezhdunarodno uchastie ”Transport, ekologiya - ustoychivo razvitie”, Varna, TU Varna, 2010.
( [1] Евтимов И., Р. Иванов. Aвтомобилният транспорт и замърсяването на въздуха. Сборник доклади на НТК с международно участие ”Транспорт, екология - устойчиво развитие”, Варна, ТУ Варна, 2010. )

[2] Karl-Heinz Kettl. Ecological footprint comparison of different means of transportation based on sustainable process index (SPI) methodology. 1st International conference on sustainable intelligent manufacturing. Leiria, Portugal, June 28-July 1, 2011.

[3] http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indi...

[4] Reglament (EO) № 443/2009 na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 23 april 2009 godina za opredelyane na standarti za emisiite ot novi leki patnicheski avtomobili kato chast ot tsyalostniya podhod na Obshtnostta za namalyavane na emisiite na CO2 ot lekotovarnite prevozni sredstva.
( [4] Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките