Научен доклад ID 1418 : 2017/1
АНАЛИЗ НА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА

Миряна Евтимова, Веселин Стоянов

Интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж изисква прилагането на нови технически достижения и технологии. За изграждането на Трансевропейската железопътна система като част от Единното европейско транспортно пространство за осигуряване на мобилност без вътрешни граници е необходимо осигуряването на оперативна съвместимост на националните мрежи за железопътен транспорт.

В настоящата статия е направен анализ на необходимостта от оценка на риска при работа в Трансевропейската железопътна система за осигуряването на безопасност и здраве при работа на работниците и служителите. Разгледани са основните изисквания към тази система и нейната оперативна съвместимост. Представени са подсистемите от структурен и функционален характер. За подсистемата „Подвижен състав” са описани основните елементи за реализиране на оперативната съвместимост. Направен е преглед на съществуващата правна уредба и обхвата на оценката на риска за здравословни и безопасни условия на труд. Предложен е модел за оценка на риска за безопасност и здраве при работа на работниците и служителите от Трансевропейската железопътна система като са посочени инструментите и методите, които могат да се използват за неговото прилагане.

В заключение е обоснована необходимостта от комплексен мултидисциплинарен подход при използване на съвременните инструменти и методи за оценка на риска за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при прилагането на фактори като технически достижения, опазване на околната среда, и отчитане на техните психологически, икономически и социални аспекти в Трансевропейската железопътна система.


Оценка риск безопасност и здраве при работа трансевропейска железопътна система.Assessment risk safety and health trans-European rail system.Миряна Евтимова Веселин Стоянов

BIBLIOGRAPHY

[1] DIREKTIVA (ES) 2016/797 NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA ot 11 may 2016 godina otnosno operativnata savmestimost na zhelezopatnata sistema v ramkite na Evropeyskiya sayuz.
( [1] ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/797 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз. )

[2] Zakon za zdravoslovni i bezopasni usloviya na trud.., DV, br. 124 ot 23.12.1997 g.
( [2] Закон за здравословни и безопасни условия на труд.., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г. )

[3] NAREDBA № 5 ot 11.05.1999 g. za reda, nachina i periodichnostta na izvarshvane na otsenka na riska obn., DV, br. 47 ot 21.05.1999 g.
( [3] НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г. )

[4] GLOBAL STRATEGY ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Conclusions adopted by the International Labour Conference at its 91st Session, 2003.

[5] Metodite za upravlenie na riska. BDS Kompas. Balgarski institut po standartizatsiya, broy 4, 2016.
( [5] Методите за управление на риска. БДС Компас. Български институт по стандартизация, брой 4, 2016. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките