Научен доклад ID 1416 : 2017/1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИЛОВОТО НАТОВАРВАНЕ ВЪВ ВЪЖЕТАТА НА „ДЕЛТА 3D ВЪЖЕН ПРИНТЕР”

Тихомир Василев, Виктория Събева, Елисавета Иванова

С използването на технологията за 3D принтиране чрез послойно екструдиране е възможно принтирането на строителни обекти, макар принтерите да представляват значителни по големина и размери съоръжения. Основна причина за големите размери на съществуващите конструкции на 3D принтери за строителни обекти са възникващите напрежения от огъващите усилия, които конструкцията трябва да поема. По предложена нова схема на 3D принтер („делта 3D въжен принтер“), големите напрежения от огъващите моменти се трансформират в нормални напрежения от опън. Към настоящия момент, принтерът е разработван като идеен проект, поради тази причина е необходимо теоретично да се определят усилията във въжетата на които е да бъде окачен екструдера (товара). Точното определяне на усилията във въжетата е необходимо за определяне на натоварването на отделните елементи, тяхната деформация, както и определяне на диаметъра на въжетата. Използваните методи за определяне на усилията във въжетата са класически, от които първият е създаването на система уравнения за една статически определима система от сили, а вторият решаване на системата уравнения чрез използване на формулите на Крамер. В хода на теоретичните изследвания се установи, че усилията във въжетата са различни за всяка една координата на пресечната точка между трите носещи клона на принтера. Това довежда до различни деформации в пилоните и различно провисване на товара за което е необходимо да се направят допълнителни изследвания. Чрез анализ на получените графични зависимости може да бъде определена фигура, за която е известно, че усилията във въжетата попадат в определен интервал.


Делта 3D въжен принтер печатане на строителни обекти мобилен 3D принтерdelta wired 3d printer printing of building objects mobile 3d printerТихомир Василев Виктория Събева Елисавета Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Tokarev B.E., Tokarev R.B. Analiz tehnologiy rynka 3D pechati: dva goda spustya // Internet-zhurnal «NAUKOVEDENIE» Tom 8, №1 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/28EVN116.pdf
( [1] Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Анализ технологий рынка 3D печати: два года спустя // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/28EVN116.pdf )

[2] Vasilev, T., Optimizirane na konstruktsiyata na 3D printer za stroitelni obekti, Mashinostroene i Mashinoznanie, GODINA XII, Kniga 1, 2017, p.105-109.
( [2] Василев, Т., Оптимизиране на конструкцията на 3D принтер за строителни обекти, Машиностроене и Машинознание, ГОДИНА XII, Книга 1, 2017, p.105-109. )

[3] Loypold, V., H. Kuhling i dr., Spravochnik tehnicheski formuli, Tehnika, Sofiya, 1971,
( [3] Лойполд, В., Х. Кухлинг и др., Справочник технически формули, Техника, София, 1971, )

[4] http://math.tutorvista.com/algebra/cramers-...

[5] Alwi A., S. Karayiannis, B. Starkey, M. Gardner, K. Reodique and Th. Varley Contrucktion. MegaScale 3D Printing. Group 1. Final Report, 11th January 2013. Faculty of Engineering and Physical Sciences University of Surrey..201 p.

[6] Borghino D.,World”s largest delta 3D printer could build entire houses out of mud or clay, September 17th, 2015, http://newatlas.com/wasp-big-delta-3d-print...

[7] Rudenko А., World”s First 3D Printed Hotel Suite in the Philippines, 2015, http://www.totalkustom. com/rudenko-s-3d-printer.html,

[8] Savytskyi M.V., S.V.Shatov, O. A. Ozhyshc-henko, 3D-PRINTING OF BUILD OBJECTS, Vіsnik Pridnіprovskoї derzhavnoї akademії budіvnitstva ta arhіtekturi. 2016. № 3 (216). S. 18-26. i t.n.
( [8] Savytskyi M.V., S.V.Shatov, O. A. Ozhyshc-henko, 3D-PRINTING OF BUILD OBJECTS, Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2016. № 3 (216). С. 18-26. и т.н. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките