Научен доклад ID 1414 : 2017/1
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕРМОДАЛНИТЕ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

Росица Богомилова Малинова

Интермодалният транспорт се явява основния инструмент за реализиране на една от основните цели поставени от ЕК през 2011 г. в Бялата книга за транспорта. Тази цел включва прехвърляне на част (30% до 2030 г. и 50% до 2050 г.) от товарните автомобилни превози на далечно разстояние към по-екологичните железопътен или воден. В настоящата статия е извършен анализ на състоянието и развитието на железопътната и шосейната инфраструктура на България в контекста на интермодалните товарни превози. Изведени и обобщени са потенциални количества контейнерни товари при автомобилния транспорт, превозвани на разстояние над 300 км, които могат да бъдат прехвърлени за превоз към другите видове транспорт, най-вече железопътен и воден. Анализирано е състоянието на интермодалната терминална мрежа на страната.


транспортна инфраструктура интермодални товарни превози интермодални терминалиtransport infrastructure intermodal freight transport intermodal terminalsРосица Богомилова Малинова

BIBLIOGRAPHY

[1] Strategiya za razvitieto na zhelezopatniya transport v Republika Balgariya i plan za ozdravyavane i razvitie na grupata na ”Holding Balgarski darzhavni zheleznitsi” EAD za perioda 2015 - 2022 g. MTITS, Sofiya, 2015 g.
( [1] Стратегия за развитието на железопътния транспорт в Република България и план за оздравяване и развитие на групата на ”Холдинг Български държавни железници” ЕАД за периода 2015 - 2022 г. МТИТС, София, 2015 г. )

[2] Strategiya za razvitie na patnata infrastruktura v Republika Balgariya 2016 - 2022 g., MRRB i MTITS, Sofiya, 2015 g.
( [2] Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г., МРРБ и МТИТС, София, 2015 г. )

[3] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na Republika Balgariya chrez mehanizmite na kontsesiyata, MTITS, Sofiya, 2013 g.
( [3] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията, МТИТС, София, 2013 г. )

[4] Razpolozhenie na nazemnite tsentrove za modalen transfer i perspektivi za razvitieto im kato intermodalni tsentrove, nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii - nauchno spisanie“, Sofiya, 2015 g.
( [4] Разположение на наземните центрове за модален трансфер и перспективи за развитието им като интермодални центрове, научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации - научно списание“, София, 2015 г. )

[5] Evrostat
( [5] Евростат )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките