Научен доклад ID 1411 : 2017/1
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕИЗМИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ НЕЛИНЕЙНИ СТАТИЧНИ АНАЛИЗИ

Александър Илиев, Димитър Стефанов

Земетресенията са едни от най-големите източници на природен риск, водещи до тежки човешки и икономически загуби в световен мащаб. В инженерната практика в наши дни, сеизмичният капацитет на строителните конструкции се изчислява с числени анализи. Съществуват различни варианти за представяне както на конструктивния модел, така и на сеизмичното движение/натоварване. Методът на Капацитивния Спектър (Capacity Spectrum Method) е съвременен метод за определяне на сеизмичното поведение на дадена конструкция, вследствие земетресения с различна интензивност. Използването му все повече навлиза сред практикуващите инженери поради редица предимства, които притежава. В България този метод все още рядко намира приложение, което е предпоставка за по-задълбоченото му изследване.


сеизмично реагиране нелинейни статични методиseismic response nonlinear static proceduresАлександър Илиев Димитър Стефанов

BIBLIOGRAPHY

[1] ATC-40 (1996). Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Applied Technology Council, Redwood City, California, U.S.A.

[2] FEMA-440 (2005). Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures, Applied Technology Council, Redwood City, California, U.S.A.

[3] BDS EN 1998-1, Evrokod 8: Proektirane n akonstruktsiite za seizmichni vazdeystviya, Chast 1: Obshti pravila, seizmichni vazdeystviya i pravila za sgradi. BIS.
( [3] БДС EN 1998-1, Еврокод 8: Проектиране н аконструкциите за сеизмични въздействия, Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради. БИС. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките