Научен доклад ID 1408 : 2016/2
ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

Миглена Павлова

Зелените поръчки са подход, при който публичните органи целенасочено прилагат екологични критерии и/или изисквания в процеса на възлагане на обществени поръчки и търсят решения, които да сведат до минимум отрицателното въздействие на стоките, услугите и строителството върху околната среда. Новите директиви на Европейския съюз в областта на обществените поръчки насърчават включването на екологични, социални и иновативни съображения в процеса на възлагане на поръчки, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020” за развитие на конкурентоспособността и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Националното законодателство по обществени поръчки (в сила от 15.04.2016 г.) въвежда нормите на приложимите европейски директиви. Законът за обществените поръчки предоставя възможност за по-широко използване на екологосъобразни критерии, за да се акцентира върху качествения елемент при възлагането на обществени поръчки и налагането на трайна практика за получаването на икономическинай–изгодното решение.


зелени обществени поръчки възлагане на зелени поръчки зелени критерииgreen public procurement awarding of green public procurement green criteriaМиглена Павлова

BIBLIOGRAPHY

[1] DG GROW: http://ec.europa.eu/growth/index_en

[2] Direktiva 2014/24/ES na Evropeyskiya Parlament i na Saveta ot 26 fevruari 2014 godina za obshtestvenite porachki i za otmyana na Direktiva 2004/18/EO
( [2] Директива 2014/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО )

[3] Saobshtenie na Komisiyata do Evropeyskiya parlament, Saveta, Evropeyskiya ikonomicheski i sotsialen komitet i Komiteta na regionite Obshtestveni porachki, nasocheni kam edna po-dobra okolna sreda (16 yuli 2008 g. COM 2008 (400).
( [3] Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда (16 юли 2008 г. COM 2008 (400). )

[4] Mapping out good practices for promoting green public procurement (OECD, 2013) http://www.oecd.org/officialdocuments/publi...

[5] Direktiva 2014/24/ES na Evropeyskiya Parlament i na Saveta ot 26 fevruari 2014 godina za obshtestvenite porachki i za otmyana na Direktiva 2004/18/EO, Direktiva 2014/25/ES na Evropeyskiya Parlament i na Saveta ot 26 fevruari 2014 godina otnosno vazlaganeto na porachki ot vazlozhiteli, izvarshvashti deynost v sektorite na vodosnabdyavaneto, energetikata, transporta i poshtenskite uslugi i za otmyana na Direktiva 2004/17/EO,
( [5] Директива 2014/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, Директива 2014/25/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО, )

[6] New European public procurement law: Enhancingeco-innovation, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/...

[7] Metodikata za izchislyavane na eksploatatsionnite razhodie vavedena v natsionalnoto zakonodatelstvo v Naredba № N-18 ot 8 avgust 2016 g. za opredelyane na metodikata za izchislyavane na opredeleni razhodi za tseliya zhiznen tsikal na patnite prevozni sredstva, obn. DV, br. 66 ot 23 avgust 2016 g.
( [7] Методиката за изчисляване на експлоатационните разходие въведена в националното законодателство в Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства, обн. ДВ, бр. 66 от 23 август 2016 г. )

[8] Rakovodstvo za zeleni obshtestveni porachki. Treto izdanie, AOP. http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/pra...
( [8] Ръководство за зелени обществени поръчки. Трето издание, АОП. http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/pra... )

[9] http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_...

[10] http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pa...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките