Научный доклад ID 1406 : 2016/3
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА В НЕЛИНЕЙНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА, ОПИСАНА С УРАВНЕНИЕ НА ДЮФИНГ

Галина Чернева

В доклада се предлага подход за управление на процеса, формиран в нелинейна електрическа верига, описана с неавтономно уравнение на Дюфинг. Той се основава на синтезиране на външни въздействия върху параметрите на системата, чрез които се увеличава амплитудата на отклонението на фазовата траектория от равновесните точки.


нелинейни електрически вериги хаотичен процес управление уравнение на Дюфингnonlinear electrical circuits chaotic process control Duffing equationГалина Чернева

BIBLIOGRAPHY

[1]Guckenheimer J.M., P. Holmes. Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems and Bifurcation of Vector Fields. N.Y. Springer-Verlag,2006.

[2] Filipov E., Nelineyna elektrotehnika, S.„Tehnika”, 1979. (Philipov E. Nelineina elektrotechnika, S. Technika, 1979)
( [2] Филипов Е., Нелинейна eлектротехника, С.„Техника”, 1979. (Philipov E. Nelineina elektrotechnika, S. Technika, 1979) )

[3] Zh. D. Georgiev, I. L. Karagineva, Analysis and Synthesis of Self-Sustained Oscillators, Described by Perturbed Double Hump Duffing Equations, “Summer School Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, Sozopol’07”, Part II, pp. 79-87, 2007.

[4] D.W. Jordon and P. Smith. Nonlinear Ordinary Differential Equation. N.Y. Oxford University Press.1987

[5] Cherneva G. Identifikatsiya i upravlenie na haotichni protsesi s prilozhenie v elektronnite komunikatsii. Avtoreferat za pridobivane na NS „doktor na naukite”.2016.
( [5] Чернева Г. Идентификация и управление на хаотични процеси с приложение в електронните комуникации. Автореферат за придобиване на НС „доктор на науките”.2016. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie