Научен доклад ID 1404 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПАРАМЕТРИ НА ПРЕМИНАВАЩИТЕ ПРЕЗ ПРЕЛЕЗ ШОСЕЙНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИЯ РИСК

Цветелина Симеонова

Изследвано е влиянието на интензивността на движение и процентното съотношение на типовете преминаващи през прелез шосейни превозни средства (ШПС) върху индивидуалния риск за пътниците, произтичащ от осигурителните системи на прелез. За целта е използван създаден симулационен модел на близко до реалното движение на влакове и ШПС през прелез снабден с автоматично прелезно устройство. В модела са приети определени входни и изходни параметри, описани в табличен вид. Получени са графични резултати и са направени изводи, които показват как се променя индивидуалния риск при изменението на входните параметри. Направеното изследване дава възможност за оценка на риска и други разгледани параметри при нововъвеждащи се системи и тяхната съпоставка с параметри от експлоатираната до момента система, с цел удовлетворяване на изискванията на европейските норми.


риск опасност експлоатация осигурителни системиЦветелина Симеонова

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 50126. Railway Applications – The specification and demonstration of dependability – reliability, availability, maintainability and safety (RAMS). CENELEC. September 1999.

[2] Simeonova Ts., Ivanov E., Kadrev V. Razrabotka na simulatsionen model za otsenka na riska, otchitasht vliyanieto na osiguritelnite sistemi na prelez. Sp. „Mehanika, transport, komunikatsii”, ISSN 1312-3823, Sofiya, broy 2, statiya № 0756, 2012.
( [2] Симеонова Ц., Иванов Е., Къдрев В. Разработка на симулационен модел за оценка на риска, отчитащ влиянието на осигурителните системи на прелез. Сп. „Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823, София, брой 2, статия № 0756, 2012. )

[3] Simeonova Ts. Usloviya na funktsionirane na simulatsionen model za otsenka na riska, otchitasht vliyanieto na osiguritelnite sistemi na prelez. Sp. „Mehanika, transport, komunikatsii”, ISSN 1312-3823, Sofiya, broy 2, statiya № 0757, 2012.
( [3] Симеонова Ц. Условия на функциониране на симулационен модел за оценка на риска, отчитащ влиянието на осигурителните системи на прелез. Сп. „Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823, София, брой 2, статия № 0757, 2012. )

[4] Simeonova Tsv., E. Ivanov Simulation model of risk for participants in the movement through level crossing. Information Technologies and Control, ISSN 1312-2622, №4, 2012, rr 9-16 (Simulatsionen model na riska za uchastnitsite v dvizhenieto prez zh.p. prelez).
( [4] Simeonova Tsv., E. Ivanov Simulation model of risk for participants in the movement through level crossing. Information Technologies and Control, ISSN 1312-2622, №4, 2012, рр 9-16 (Симулационен модел на риска за участниците в движението през ж.п. прелез). )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките