Научен доклад ID 1401 : 2016/3
БАЗОВА КОНЦЕПЦИЯ И ТАКСОНОМИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ПОНЯТИЯТА В КРИТИЧНИ ПО БЕЗОПАСНОСТ СИСТЕМИ

Мария Христова, Христо Христов, Пламен Атанасов

Направени са проучвания в научната литература, фирмени материали и реално работещи системи, които позволяват да се обобщят и класифицират понятията и проблемите на релевантни по безопасност системи. Установени, изведени, обобщени и класифицирани са понятията и проблемите в критични по безопасност системи и са дефинирани йерархичните релации между тях. Използван е подходът на таксономията като наука за класификацията и систематизацията на сложни системи. Намерено е системното място и взаимната връзка между грешките, неизправностите и произтичащите от тях откази, както и техните следствия за безопасността на системите. Систематизирани са средствата за откриване на отказите и стопиране на тяхното опасно въздействие (fail-safe) както и средствата за толериране (fault tolerance) на отказите, чрез които се повишава отказоустойчивостта на системата. В предложената класификационна схема е показана и йерархията на различните видове тестове, хомогенното и диверситетното резервиране, включително различни форми на диверситета като средства за постигане на по-висока надеждност или по-добра идентификация на отказите.


надеждност сигурност таксономия критични по безопасност системи критичен по безопасност софтуер отказоустойчивост.reliability security taxonomy safety critical systems safety critical software fault toleranceМария Христова Христо Христов Пламен Атанасов

BIBLIOGRAPHY

[1] Avizienis A., J.C. Laprie, B. Randell, Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, vol.1, 2004

[2] Knight J. C., Safety critical systems: challenges and directions, Proceedings ICSE ”02, pp. 547-550, ACM, NY, USA ©2002

[3] Ben Swarup Medikonda and Seetha Ramaiah Panchumarthy. An Approach to Modeling Software Safety in Safety-Critical System, Journal of Computer Science 5 (4), Science Publication 2009

[4] A.Castañeda, I. Romera, F. Bernard, P. Dahlen, B.Todd, D. Willeman, M. Zerlauth, The use of Software in Safety Critical Interlock Systems of the LHC, Proceedings of EPAC08, Genoa, Italy, 2008

[5] Hristova, M. Softuer za kritichni po bezopasnost sistemi. Izd. VTU „T. Kableshkov”, 2016
( [5] Христова, М. Софтуер за критични по безопасност системи. Изд. ВТУ „Т. Каблешков”, 2016 )

[6] Bailey, S. Do you need a taxonomy strategy?, 2002, http://www.ikmagazine.com/xq/asp/sid.0 /articleid.E4F31EEC-FB65-413A-A24B-13AA6AC DD12D/qx/display.htm

[7] Shatalkin A.I., Taksonomiya. Osnovaniya, printsipy i pravila. Izd. Tovarishtestvo nauchnyh izdaniy KMK, 2012 g. http://ashipunov.info/shipunov/school/books...
( [7] Шаталкин А.И., Таксономия. Основания, принципы и правила. Изд. Товарищество научных изданий КМК, 2012 г. http://ashipunov.info/shipunov/school/books... )

[8] Popov G., Failures Detection Methodology In Non Recovery Computer Systems Based On Diversity Modeling, International Journal of Computing, 2014, www.computingonline.net

[9] Popov G., Modelling Diversity as a Method of Detecting Failures in non Recovery Computer Systems, Information Technologies and Control, 2005, 2,pp15-19/

[10] Hristova M., Obnaruzhenie oshibok programmnogo obespecheniya posredstvom metoda reversnogo povtoreniya, Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference “Methodology of Modern Research”, UAE, “World science”, ISSN 2413-1032, 4(8), vol. 4, 2016.
( [10] Христова М., Обнаружение ошибок программного обеспечения посредством метода реверсного повторения, Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference “Methodology of Modern Research”, UAE, “World science”, ISSN 2413-1032, 4(8), vol. 4, 2016. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките