Научный доклад ID 1400 : 2016/3
ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТИТЕ ОТ ПЪРВИ РЕД НА ПРЕДАВАТЕЛНА ФУНКЦИЯ ПРИ ЕКВИВАЛЕНТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА СИГНАЛЕН ГРАФ

Ирина Асенова

Определянето на чувствителността на схемните функции на електрически вериги е задача, чието решаване има същвствено значение при синтеза на различни по вид и предназначение електрически и електронни устройства. Намирането на този показател е особено необходим при проектирането на честотно селективни устройства, тъй като при тях изискванията към точността на възпроизвеждане на честотните им характеристики са твърде високи.

В доклада е определена зависимост между чувствителностите от първи ред на предавателни функции на сигнални графи и подобни чувствителности при еквивалентни трансформации на графи. Тези трансформации не влияят на предавателната функция на електрическата верига, но променят чувтсвителностите от първи и по-висок ред на същата предавателна функция. Разгледани са случаи на елиминиране на затворени контури без закъснение и е определена връзката между чувствителностите от първи ред на предавателна функция относно предаванията преди и след еквивалентната трансформация на сигнален граф.


анализ на чувствителността предавателни функции еквивалентни трансформации на сигнални графиsensitivity analysis transfer functions equivalent transformations.Ирина Асенова

BIBLIOGRAPHY

[1] R.E. Massara, „On the Sensitivity of Canonically extended RC-Active Multiloop Filters“, Electrocomponent Science and Technology, Vol.6, , pp 43-48, 1980

[2] J.Caika, „Sensitivity of Graph Transfer Function to Changes of Transfer Functions of any Branch in a Graph“, Izv.VUZ Radioelektron 14, pp. 355-357, 1971

[3] I. Georgieva, „Determination of First and Second - Order Sensitivity of Equivalently Transformed Signal-Flow Graphs“, TRANSCOM, Slovak Republic, pp. 7-10, 2001

[4] C. Acar, „On Determination of Dependent and Independent Sensitivity Functions in Signal-Flow Graphs“, IEEE International Symposium Circuits and Systems, Rome, pp.625-628,1982

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie