Научен доклад ID 1399 : 2016/3
УСКОРЕН АЛГОРИТЪМ ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ В РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ С ЦИФРОВИ НОСЕЩИ НА УОЛШ

Илка Стефанова

На съвременния етап на развитие на комуникационните технологии се извършва преход към широколентови системи за връзка с различно предназначение по пътя на усвояване на дискретни шумоподобни сигнали (ШПС), което е свързано с развитието и внедряването на цифровите методи за предаване на информация. Основните преимущества при използване на дискретни ШПС е надеждността и унифицираността на апаратурата, технологичната възпроизводимост. Всичко това се обяснява с постиженията на цифровата техника и технологии за формиране на дискретни (цифрови) разширяващи последователности. Това поставя нови изисквания към алгоритмите за синхронизация, тъй като точната и надеждна времева синхронизация е крайъгълният камък на работа на всички комуникационни системи с широколентови сигнали, а скоростта на решаването на тази задача основно определя работните характеристики на системите. Това определя актуалността на предложената статия.

В нея на база известни подходи за синхронизация се предлага ускорен алгоритъм за синхронизация в радиокомуникационни системи с цифрови носещи на Уолш, основаващ се на структурните свойства на сигналите, описвани с функции на Уолш (пълна ортонормирана и затворена система с инвариантни относно диадно отмествани свойства). Проведен е сравнителен анализ с съществуващи системи за синхронизация на псевдослучайни последователности, формиращи шумоподобни сигнали, доказващи оптимизацията по бързодействие.


цифрови носещи на Уолш синхронизацияDigital carrying Walsh synchronizationИлка Стефанова

BIBLIOGRAPHY

[1] Shahtarin B. I. Sinhronizatsiya v radiosvyazi i radionavigatsii. M. Gelios. ARV.2007
( [1] Шахтарин Б. И. Синхронизация в радиосвязи и радионавигации. М. Гелиос. АРВ.2007 )

[2] Patent № BG 65994 V1/2010g.,. Koherentna sistema za sinhronizatsiya na signali sas skokoobrazno izmenenie na noseshtata chestota, A. Andonov, G. Cherneva, I.Stefanova
( [2] Патент № BG 65994 В1/2010г.,. Кохерентна система за синхронизация на сигнали със скокообразно изменение на носещата честота, А. Андонов, Г. Чернева, И.Стефанова )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките