Научен доклад ID 1397 : 2016/3
ДЪРВОТО НА ОТКАЗИТЕ КАТО СИСТЕМЕН МОДЕЛ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА РИСКОВИТЕ СИСТЕМИ

Емил Иванов, Пламен Атанасов

Човешката дейност е съпроводена с разширяване обхвата на така наречените „Рискови системи”. Това са системи за управление на технологични процеси, които при определени нарушения, могат да предизвикат значителни материални и морални щети. Оценката на риска за такива нарушения се превръща в основна част от развойната и инвестиционна дейност. В предложения доклад е направен един подробен анализ на дървото на отказите, като надеждностен модел на системите. Направени са класификации, посочени са предимства и недостатъци на отделните разновидности и областите на приложение. Известното дърво на отказите не може да моделира надеждностното поведение на системи, в които е от значение последователността на възникване на отделните откази. Представено е така нареченото Динамично дърво на отказите, което моделира процесите във времето. Отчита и реда на възникване на отказите, което го прави приложимо за всяка система.

open/download as PDF
динамично дърво откази надеждност безопасност рискови системи осигурителни системи.dynamic tree failure dependability safety risk systems security systems.Емил Иванов Пламен Атанасов

BIBLIOGRAPHY

[1] Ruijters, E., M. Stoelinga, Fault tree analysis: A survey of the state-of-the-art in modeling, analysis and tools, Computer Science Review 15-16 (2015), pp. 29-62, 2015.

[2] Hao, G., H. Guan, D. Qiu, W. Du, Reliability Analysis of Relay Protection Based on the Fuzzy-Markov Model, International Journal of Hybrid Information Technology Vol.8, No.10 (2015), pp.115-128, 2015.

[3] Boudali, H., P. Crouzen, M. Stoelinga, A Rigorous, Compositional, and Extensible Framework for Dynamic Fault Tree Analysis, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, Vol. 7, No. 2, April-June 2010.

[4] Zhu G., Y. Sun, G. Zhao, A Dynamic Fault Tree method for availability assessment of the repairable gas transmission system, Safety and Reliability of Complex Engineered Systems: ESREL 2015, pp. 1897-1903, 2015.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките