Научен доклад ID 1395 : 2016/3
SCADA-СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Емилия Димитрова

В доклада са разгледани принципите на изграждане на системи за дистанционен мониторинг и контрол на обектите и процесите в съвременни сгради. Такива системи все по-често се внедряват с цел удовлетворяване на повишените изисквания, предявявани по отношение на микроклимата в административните, промишлените, жилищните и особено в някои сгради със специално предназначение (болници, музеи и др.). Разгледани са принципите и особеностите при разработване на SCADA-системи за сградна автоматизация, особено внимание е отделено на процесите и съоръженията, които трябва да бъдат поставени под дистанционно наблюдение и управление. Показана е примерна система с необходимите елементи и устройства, дефинирани са функциите, които те трябва да изпълняват.


интелигентни сгради SCADA-системи сградна автоматизацияIntelligent buildings SCADA-systems building automationЕмилия Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] BDS EN 15232:2012 – Energiyni harakteristiki na sgradi. Vazdeystvie na sistemite za avtomatizatsiya, upravlenie i kontrol na sgradite, 2012
( [1] БДС EN 15232:2012 – Енергийни характеристики на сгради. Въздействие на системите за автоматизация, управление и контрол на сградите, 2012 )

[2] Goranov E., E. Dimitrova, Sistemi za distantsionen kontrol i upravlenie v transporta, Sofiya, VTU, 2010
( [2] Горанов Е., Е. Димитрова, Системи за дистанционен контрол и управление в транспорта, София, ВТУ, 2010 )

[3] Sistemi za sgradna avtomatizatsiya, sp. „Stroiteli - stroitelna tehnika, materiali, tehnologii, instrumenti“, godina IX, br. 1, mart 2012
( [3] Системи за сградна автоматизация, сп. „Строители - строителна техника, материали, технологии, инструменти“, година IX, бр. 1, март 2012 )

[4] Otvoreni sistemi za sgradna avtomatizatsiya, Katalog, Schneider Electric, 2011
( [4] Отворени системи за сградна автоматизация, Каталог, Schneider Electric, 2011 )

[5] Sgradni tehnologii i Sistemi za sgradna avtomatizatsiya- Simens, available at: http://w5.siemens.com/web/bg/bg/corporate/p...
( [5] Сградни технологии и Системи за сградна автоматизация- Сименс, available at: http://w5.siemens.com/web/bg/bg/corporate/p... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките