Научен доклад ID 1391 : 2016/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ТРАСИРАНЕ ПРИ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ

Zoran Čekerevac, Stanislav Glumac, Jelena Maletić

Благодарение на постиженията на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), системите за проследяване и трасиране също бележат напредък в своето развитие. Ползвателите се възползват от широката гама услуги, предоставяни в реално време относно условията на трафика, уведомяване за възникнали пътни инциденти или наличие на задръствания, както и очаквано закъснение на превозното средство, неговото точно позициониране и т.н. ИКТ позволяват контролирано и адаптирано управление на автомобилния трафик. За да намерят приложение подобни системи е необходио наличието на съответната надеждна информация.

Ако приемем, че веригите на доставките включват набор от логистични функции (транспорт, претоварни операции и складиране), то тогава няма да бъде трудно да се определи, че те всъщност са равнозначни на информационните вериги, които включват серия от физически операции. Във връзка с управлението на информационните потоци, може да се определи, че те предшестват товаропотоците. Необходимо е информационните потоци да осигуряват навременно и правилно функциониране на физическите процеси в логистичните вериги при оптимални разходи.

Настоящата статия има за цел да разгледа някои от характерните черти и възможности на технологиите за проследяване и трасиране при веригата на доставките. Специално внимание е отделено на някои важни технологии за идентифициране, използвани при проследяването и трасирането, като баркодовете RFID и OCR.


верига на доставките проследяване трасиране информационни технологии комуникационни технологии бар код RFID OCR.Supply chain track trace information technology communication technology bar-code RFID OCR.Zoran Čekerevac Stanislav Glumac Jelena Maletić

BIBLIOGRAPHY

[1] Information Resources Management Association, Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, 2016.

[2] A. Shamsuzzoha and P. T. Helo, ”Real-time Tracking and Tracing System: Potentials for the Logistics Network,” in Proceedings of the 2011 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Kuala Lumpur, 2011.

[3] J. Berman, ”Q&A: Abtin Hamidi, chief vice president and co-founder of CargoChief,” Logistics management, 30 Nov 2015.

[Online] Available: http://www.logisticsmgmt.com/article/qa_abt...

[Accessed 05 Aug 2016]

[4] n.d., ”Mobile Solutions for Material Handling: Reliability rules, even as uses and devices evolve,” May 2015.

[Online] Available: http://supplychainservices.com/files/4114/3...

[5] A. D. C. (. B. D. Piasecki, ”Automated Data Collection (ADC) Basics,” 2012.

[Online] Available: http://www.inventoryops.com/ADC.htm.

[6] Z. Čekerevac, S. Matić, D. Đurić, D. Čelebić i Z. Dvorak, „SDD ITG ”smart shelf” RFID rešenje za inventarisanje robe naudaljenimpolicama,“ IMK-14 - Istraživanje irazvoj, t. 16, br. 4, pp. 47-52, 2010.
( [6] Z. Čekerevac, S. Matić, D. Đurić, D. Čelebić и Z. Dvorak, „SDD ITG ”smart shelf” RFID rešenje za inventarisanje robe naudaljenimpolicama,“ IMK-14 - Istraživanje irazvoj, т. 16, бр. 4, pp. 47-52, 2010. )

[7] Z. Čekerevac, S. Matić and D. Đurić, ”“ITGfdc-1“ Fuel Dispenser Control System as the Technical Solution for Preventing of Non Authorized Fuel Tanking,” in Proc. 11th International Scientific Conference devoted to Crises Situations Solution in Specific Environment, , Žilina, 2006.

[8] n.d., ”Carmen ACCR - ISO container code recognition software library,” 2014.

[Online] Available: http://www.adaptiverecognition.com/20140520...

[9] Sickinsight, ”Lector620 OCR: The best choice for optical character recognition,” 30 Apr 2014.

[Online] Available: http://www.sickinsight-online.com/lector620...

[10] Gartner, ”IT Glossary,” 2016.

[Online] Available: http://www.gartner.com/it-glossary/track-an...

[Accessed 30 07 2016]

[11] S. Hockenberger, ”Track and Trace: Business Benefits Beyond Compliance,” 08 Dec 2014.

[Online] Available: http://www.sdcexec.com/article/12019068/tra...

[12] n.d., ”The advantages and disadvantages of the three main types of GPS vehicle tracking,” 04 May 2010.

[Online] Available: http://bestgarminc340.blogspot.rs/2010/05/a...

[13] G. Mastros, ”Pros and cons of GPS Vehicle Tracking...,” 01 May 2012.

[Online] Available: http://www.busboss.com/Blog/bid/137149/Pros...

[14] UPNA, ”Public University of Navarre, Bilbomatica and University of Deusto Foundation collaborate on real-time rail freight traceability project,” 10 Jan 2012.

[Online] Available: http://www.basqueresearch.com/new/public-un...

[15] P. Leviakangas and S. Holmberg, ”Internet-based international rail freight monitoring - The RailTrace system,” in Proceedings of the 7th World Congress on Intelligent systems, Turin, Italy, 2000.

[16] S.-L. Holmberg, ”Telematic solutions for the Finnish Railways,” 14 Aug 2007.

[Online] Available: http://tseprojekti.utu.fi/dagob/admin/Secur...

[17] I. Mickelsson, Project Plan (1), RailTrack. Unpublished working document, Helsinki: EDI Management Finland Ltd (now Confidea Consulting), 1997.

[18] ”TEDIM Leading Logistics Cooperation Forum in the Northern Dimension,” 2008.

[Online] Available: http://www.transport-research.info/programm...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките