Научен доклад ID 1372 : 2016/3
МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА ШУМ В ГЪСТО НАСЕЛЕНИ РАЙОНИ

Jelena Tomić, Nebojša Bogojević, Zlatan Šoškić

Докладът има за цел да представи метод за планиране и изчисляване на нивата на шум в гъсто населени райони с множество сгради. Докато международният стандарт за изчисляване на нивата на шум ISO 9613 2 предлага модел за смекчаване на шума от жилищата, този метод обаче не е подходящ да бъде приложен в случаи, където разстоянията между източника на шум и застрашената зона се намират в близост до сгради, които не са разположени правилно една от друга. Предложеният от авторите модел позволява да се изчислят нивата на шум за всеки конкретен случай, като се определят и ефектите от дифракцията на звука по пкривите и около ъглите на сградите. За съжаление, предложеният модел не взема предвид отражението на шума при неговото разпространение.


планиране на шума градски шумNoise mapping urban noiseJelena Tomić Nebojša Bogojević Zlatan Šoškić

BIBLIOGRAPHY

[1] Department of Environment Heritage and Local Government, Ireland, 2006. Statutory Instrument Number 140 of 2006, Environmental Noise Regulations.

[2] Ohrstrom, E., Rylander, R. “Sleep disturbance by road traffic noise - A laboratory study on number of noise events”. Journal of Sound and Vibration, vol. 143, no. 1, pp. 93–101, 1990.

[3] Fyhri, A., Klboe, R. “Road traffic noise, sensitivity, annoyance and self-reported health - A structural equation model exercise”. Environment International, vol. 35, no. 1, pp. 91-97, 2009.

[4] Pirreera, S., Valck, E. D., Cluydts, R. “Nocturnal road traffic noise: A review on its assessment and consequences on sleep and health”. Environment International, vol. 36, no. 5, pp. 492–498, 2010.

[5] Theebe, M. A. “Planes, trains, and automobiles: The impact of traffic noise on house prices”. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 28, no. 2, pp. 209–234, 2004.

[6] National strategy of sustainable development, Government of Republic of Serbia, Belgrade 2008

[7] Directive 2002/49/EC of the European Parliament and the Council of June 2002, Official Journal of the European Communities, 2002.

[8] M.Kolarević, Z.Šoškić, Z.Petrović, B.Radičević, “Noise Protection in Urban Environment-Deion of a Project”, Mechanics, Transport Communications, No. 3, p. IV-69/IV-77 (2011)

[9] ISO 9613-2:1996, Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките