Научный доклад ID 1363 : 2016/3
ИЗПИТВАНЕ НА ОПЪННИ ФУНДАМЕНТИ

Стойна Любенова Костова

В статията са представени особеностите на изпитване на анкерни фундаменти при несвързани почви. При несвързаните почви кохезията обичайно е малка по стойност и в някои случаи силите на взаимодействие между частиците /кохезията/ се пренебрегват. Несвързаните почви са чакълестите и песъчливите почви. В Еврокод 7- 2 [1] тези почви са наречени непластични. Частиците на несвързаните почви са с големина от 200 до 0,1mm. Когато говорим за свързани почви, ние разбираме глинести почви, като - песъчливи глини, глинест пясък или глини. В Еврокод 7- 2 [1] , глинестите почви са наречени пластични почви. В статията се разглеждат резултати от опити направени с песъчлива почва, хлъзгателните повърхнини, които се образуват, максималните усилия, които може да понесе песъчлива почва, при изтръгване на модели на анкерни фундаменти поставени в нея.

Изследва се съотношението между дълбочина на залагане на анкерите и максималната опънна сила . Също така е наблюдавана връзката между уплътнаване на несвързаната почва в зоната на анкерите и големината на максималната опънна сила.

Направени са някои изводи и обобщения на извършените опити.


опънни фундаменти анкерни плочи свързани и несвързани почви опънни (анкерни) сили лабораторни изпитвания модели на фундаменти.tensile foundations anchor plates cohesive and noncohesive soils tensile (anchor) forceslaboratory tests models of fouСтойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 1997-2:2007 Evrokod 7: Geotehnichesko proektirane. Chast 2: Izsledvane i izpitvane na zemnata osnova BIS, 2007.
( [1] EN 1997-2:2007 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа БИС, 2007. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie