Научен доклад ID 1362 : 2016/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НАКЛОНЯВАНЕТО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Румен А. Иванов, Петър П. Брънзалов

В представената работа са разгледани методите за изследване на деформации на конструкции, като специално внимание е отделено на определянето на наклоняването на сгради и съоръжения с геодезически и геотехнически методи. Експериментално е измерено наклоняването на сграда и стоманобетонен стълб с използване на мощен лазерен отвес. Определени са линейното и ъгловото наклоняване на сградата и на стълба. Определено е превишението на наклоняването според съществуващите нормативни изисквания. Анализирани са предимствата на лазерния отвес спрямо другите методи за определяне на наклоняването на сгради и съоръжения като, по-лесна техническа методика на измерванията, ясна видимост на лазерната линия и други.


геодезия деформации на конструкции наклоняване на сграда и на стълбgeodesy deformation of structures leaning buildings and pillar building tiltРумен А. Иванов Петър П. Брънзалов

BIBLIOGRAPHY

[1] Milev G., Dimitrov D., Tonkov T., Lazarov G.. “Instruktsiya za izsledvane na deformatsii na sgradi i saorazheniya chrez geodezicheski metodi”, GUGKK, Sofiya, 1980.
( [1] Милев Г., Димитров Д., Тонков Т., Лазаров Г.. “Инструкция за изследване на деформации на сгради и съоръжения чрез геодезически методи”, ГУГКК, София, 1980. )

[2] Milev G., Simeonova R., „Pregled i analiz na geodezicheskite i polugeodezicheskite metodi”, V ” Instrumentalni metodi za izsledvane na opasni geodinamichni protsesi ”, Otg. red. G. Milev, H. Peltser, Balg. Akad. na naukite, Lab. po Geotehnika, Sofiya, 1992.
( [2] Милев Г., Симеонова Р., „Преглед и анализ на геодезическите и полугеодезическите методи”, В ” Инструментални методи за изследване на опасни геодинамични процеси ”, Отг. ред. Г. Милев, Х. Пелцер, Бълг. Акад. на науките, Лаб. по Геотехника, София, 1992. )

[3] Yankov I., „Geodezicheski metodi za izsledvane deformatsii na inzhenerni saorazheniya”, Disertatsiya, UASG, Sofiya, 2009.
( [3] Янков И., „Геодезически методи за изследване деформации на инженерни съоръжения”, Дисертация, УАСГ, София, 2009. )

[4] Dunnicliff J., „Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance”, Wiley, 1993.

[5] Dimitrov D., “Inzhenerna geodeziya”, Sofiya, Tehnika, 1989.
( [5] Димитров Д., “Инженерна геодезия”, София, Техника, 1989. )

[6] Shehovtsov G., Shehovtsova R., „Sovremennyye geodezicheskie metody opredeleniya deformatsiy inzhenernyh sooruzheniy”, Monografiya, N. Novgorod, NNGASU, 2009.
( [6] Шеховцов Г., Шеховцова Р., „Современные геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений”, Монография, Н. Новгород, ННГАСУ, 2009. )

[7] Abdelrazaq A., “Validating the Dynamics of the Burj Khalifa”, CTBUH Journal, Issue II, 2011.

[8] Orr T. (Eds.), “Proceedings of the International workshop on the evaluation of the Eurocode 7”, Trinity College, Dublin, 2005, http://www.eurocodes.fi/1997/1997-1/backgro... 20of%20Eurocode%207.pdf

[9] ТС-ЖИ 007-2006, http://www.rail-infra.bg/assets/Documents/T...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките