Научный доклад ID 1361 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНОТО ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ГЛИНА

Петър Донев

В изградената пътна и железопътна инфраструктура на България съществуват насипи, изградени от глина, които нямат дастатъчно носимоспособност за съвременната по-висока интензивност на движението в някои участъци. Така се влошава сигурността на движението и се налага намаляване на скоростта на превозните средства. Често тези участъци са на трудно достъпни места и прекъсването на движението по тях за стабилизиране на земната основа чрез укрепителни съоръжения е икономически неизгодно.

Целта на проведеното изследване е да се потърсят нови оптимални решения за параметрите на технологията на електро-химичното заздравяване, за да стане то подходящ ефективен метод за по-широко приложение в практиката на транспортното строителство.


Електрокинетични процеси инжектиране стабилизиращ разтвор якост на срязване ареометров анализ максимално напрежение протичащ ток.electric kinetic processes injection stabilizing solution shear strength areometric analysis maximum voltage flowiПетър Донев

BIBLIOGRAPHY

[1] Draganov,L. Elektrohimichno zazdravyavane na skalite.S.,Tehnika, 1986.
( [1] Драганов,Л. Електрохимично заздравяване на скалите.С.,Техника, 1986. )

[2] Geeta A. and Rakaraddi, P., A study on stabilization of soil by electro kinetic method ,2014

[3] Moayedi, H., Huat, B.K Electrokinetic Injection in HighlyOrganic Soil—A Revie, 2010

[4] Nasim Mosavat1, and Gary Chai A Review of Electrokinetic Treatment Technique for Improving the Engineering Characteristics of Low Permeable Problematic Soils Int. J. of GEOMATE, June, 2012, Vol. 2, No. 2 (Sl. No. 4), pp. 266-272 Geotec., Const. Mat. and Env., ISSN:2186-2982(P), 2186-2990(O), Japan

[5] Jayasekera, S. and Hall, S., ”Modification of theproperties of salt affected soils using electrochemical treatments.” Geotechnical and Geological Engineering. 25(1), 2007, pp. 1-10.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie