Научен доклад ID 1360 : 2016/3
МОДЕЛ НА УЯКЧАВАНЕТО ПРИ УДАРНО-АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ НА НАВАРЕНИ МАТЕРИАЛИ НА ЖЕЛЯЗНА ОСНОВА

Eмил Х. Янков, Николай Тончев, Мохамад Реза Канзадех, Александър Монов

В публикацията са поместени резултати, за уякчаването в условията на удар между стандартно наварен и изпитван образец, реализиран при наличие на слой от незакрепени абразивни частици в зоната на контакт. Тя дава представа за спецификата на уякчаване, в зависимост от силата на удара и едрината на абразива, при различни твърдости, постигнати чрез наваряване със сплави с различен въглероден еквивалент. Съставена и е решена многокритериална задача, решенията на която дава оптимални условия за електрод, гарантираш минимално износване и максимално уякчаване.


ударно-абразивно износване наваряване уякчаване числени подходи.Materials Science Impact-Abrasion test Numerical approaches.Eмил Х. Янков Николай Тончев Мохамад Реза Канзадех Александър Монов

BIBLIOGRAPHY

[1] Vinogradov V.N., G.M. Sorokin, Iznashivanie pri udare, Mashinostroenie, M. 1982
( [1] Виноградов В.Н., Г.М. Сорокин, Изнашивание при ударе, Машиностроение, М. 1982 )

[2] GOST 23.207-79 Obespechenie iznosostoykosti izdeliy. Metod ispytaniy mashinostroitelnyh materialov na udarno-abrazivnoe iznashivanie.
( [2] ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание. )

[3] Tontchev N. Materials Science, Effective solution AP “Lambert” 2014.

[4] Monov A., N. Tonchev, M.Kanzadeh, R. Lazarova, I. Lyubomirov, Udarno-abrazivno iznosvane na navareni materiali na zhelyaznaosnova, AJ “MTC” 2016, /pod pechat/
( [4] Монов А., Н. Тончев, М.Канзадех, Р. Лазарова, И. Любомиров, Ударно-абразивно износване на наварени материали на желязнаоснова, AJ “MTC” 2016, /под печат/ )

[5] Vuchkov I., Programna sistema za statistichesko modelirane i optimizirane na mnogofaktorni obekti, Tehnika, 1984 g.
( [5] Вучков И., Програмна система за статистическо моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти, Техника, 1984 г. )

[6] Vuchkov I., S. Stoyanov, Matematichesko modelirane i optimizatsiya na tehnologichni obekti, Tehnika, 1980 g.
( [6] Вучков И., С. Стоянов, Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти, Техника, 1980 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките