Scientific paper ID 1358 : 2016/3
NOISE REDUCTION IN URBAN AREAS BY USING GREEN WALLS

Sasha Ivanova, Zornitsa Evlogieva, Maya Ivanova

Measurements on the noise levels were conducted in urban areas. The results exceed the allowed norms. In this report we evaluate the impact that green walls have on noise reduction.


шум допустими норми зелени стениnoise allowed norms green wallsSasha Ivanova Zornitsa Evlogieva Maya Ivanova

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba za izgrazhdane , poddarzhane i opazvane na zelenata sistema na Stolichna obshtina ot 11.10.2007g.
( [1] Наредба за изграждане , поддържане и опазване на зелената система на Столична община от 11.10.2007г. )

[2] „Strategichskata karta za shum na aglomeratsiya Sofiya“, izgotvena prez 2009g.
( [2] „Стратегичската карта за шум на агломерация София“, изготвена през 2009г. )

[3] Naredba №6 ot 26.06.2006g za otchitane na shuma ot zhelezopatniya transport:
( [3] Наредба №6 от 26.06.2006г за отчитане на шума от железопътния транспорт: )

[4] Citybuild.bg-Savremenni resheniya za zashtita ot transportniya shum, gl. as. inzh. E. Ivanova i as. d-r inzh. D. Boyadzhieva
( [4] Citybuild.bg-Съвременни решения за защита от транспортния шум, гл. ас. инж. Е. Иванова и ас. д-р инж. Д. Бояджиева )

[5] Citybuild.bg Zelenite shumozashtitni steni - gl. as. inzh. E. Ivanova, , as. d-r inzh. D. Boyadzhieva
( [5] Citybuild.bg Зелените шумозащитни стени - гл. ас. инж. Е. Иванова, , ас. д-р инж. Д. Бояджиева )

[6] Ekologichno inzhenerstvo i opazvane na okolnata sreda, №1, 2011, s. 12-24 12 Akustichni problemi na tramvayniya transport v golemite gradove-N. Nikolov
( [6] Екологично инженерство и опазване на околната среда, №1, 2011, с. 12-24 12 Акустични проблеми на трамвайния транспорт в големите градове-Н. Николов )

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy