Научен доклад ID 1351 : 2016/3
НАДЕЖДНОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ЧАСТ НА СЛОЖЕН ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Владимир Бояджиев

В доклада са разгледани особеностите на изследването на експлоатационната надеждност и работната ефективност преди и след извършване на модернизация на технически обект. По-конкретно изследвана е електронната част на сложен технически обект. Определени са стойностите на съответните показатели за експлоатационна надеждност и работна ефективност, които са нужни за планирането на бъдещите производствени програми. За нуждите на конкретното изследване като метод за събиране на информация за възникващите откази е избран методът на наблюдаваната експлоатация. Конкретният обект на изследването е електронната част на стругова металорежеща машина с цифрово-програмно управление, малък типоразмер, родно производство. Обектът е изследван в продължение на два етапа – единият преди, а другият - след модернизацията. Всеки от двата етапа обхваща период от около 1000 – 1200 часа. Събирането на информацията за възникващите откази се извършва в предварително подготвени форми. В зависимост от нуждите на конкретното изследване в тези форми се отразява различен набор от характеристики за всеки отказ – час на възникване на отказа, час на пристигане на ремонтния персонал, вид и характер на отказа, най-вероятна причина и др. Въз основа на сравнителен анализ са формулирани съответните заключения.


експлоатационна надеждност модернизация електронна част работна ефективностoperational reliability modernization electronic part working efficiencyВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitar Damyanov, Delyan Rachev, PODHOD ZA UDALZhAVANE EKSPLOATATsIONNIYa SROK NA MAShINITE ChREZ MODERNIZATsIYa S PRILOZhENIE NA TEHNIChESKI SREDSTVA ZA AVTOMATIZATsIYa, XHIII MNTK „ADP-2014”, Sozopol 2014 g.,
( [1] Димитър Дамянов, Делян Рачев, ПОДХОД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК НА МАШИНИТЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ, XХIII MНТК „АДП-2014”, Созопол 2014 г., )

[2] Lennart Carlssona, Hans Eriksonb, Wolfgang Werner, Generic probabilistic safety analysis: application to the comparison of the emergency feedwater system designs of three PWRs and to the modernisation and backfitting of older Swedish NPPs, Reliability Engineering & System Safety, February 1999, Pages 141–154, Elsevier Inc.,

[3] Levitin, G. and Lisnianski, Optimal multistage modernization of power system subject to reliability and capacity ments, Fuel and Energy Abstracts, Volume 40, Issue 6, November 1999, Pages 393, The Energy Institute,

[4] Philip H. Newcomb, Joyce McPeek, Mark Purtill, Luong Nguyen, Chapter 8 – Modernization of Reliability and Maintainability Information System (REMIS) into the Global Combat Support System-Air Force (GCSS-AF) Framework, Information Systems Transformation, 2010, Pages 193–222, Elsevier Inc.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките