Научен доклад ID 1348 : 2016/3
ПРИЛОЖИМОСТ НА ХЕМОМЕТРИЧНИЯ ПОДХОД В МЕХАНИКАТА И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО

Детелин Василев, Мартин Иванов, Николай Тончев

Хемометриката се определя като съвременна научно-приложна дисциплина, обединяваща и систематизираща различни математически модели и формални техники за обработка на експериментални данни в задачите на химията и сродните ѝ науки. Тя включва методи на математическата статистика, многомерния анализ на данни, машинното обучение, изкуствения интелект и др. Доколкото хемометричният подход се е доказал като ефективен и целесъобразен при разкриването на типични вътрешни структурни връзки, той намира приложение и в редица други области на научните изследвания, дори и в такива, които привидно стоят твърде далеч от първоначалните източници на идеята. Хемометриката предлага разширени методи за анализ на данни и за оптимизиране на лабораторните изследвания. В този смисъл тя е елемент от развитието на тенденцията за създаване на интелигентни лабораторни системи. Представената публикация има за цел да обоснове приложимостта на хемометричния подход в задачите на материалознанието и механиката. Изложението се придружава от илюстративен пример.


Моделиране на свойства хемометриката титанови сплави.Modeling properties chemometrics titanium alloys.Детелин Василев Мартин Иванов Николай Тончев

BIBLIOGRAPHY

[1] Matthias Otto, Chemometrics. Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, Apr 9, 2007.

[2] Tauler R., Beata Walczak, Steven Brown, Comprehensive Chemometrics, 1st Edition, Chemical and Biochemical Data Analysis, 2009.

[3] Richard G. Brereton, Applied Chemometrics for Scientists, Willey, 2007.

[4] Practical Guide To Chemometrics, Second Edition, edited by Paul Gemperline, CRC Press, Taylor& Francis Group, Elsevier Inc., 2006.

[5] Wehrens, Ron, Chemometrics with R, Multivariate Data Analysis in the Natural Sciences and Life Sciences, Springer, 2011.

[6] Wold Svante, Chemometrics, what do we mean with it, and what do we want from it?, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 30 (1995) 109-115

[7] Wold Svante, Michael Sjöström, Lennart Eriksson, PLS-regression: a basic tool of chemometrics, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Volume 58, Issue 2, 28 October 2001, Pages 109–130

[8] http://rcs.chemometrics.ru/english.htm

[9] http://www.chemometrics.ru/materials/articl...

[10] https://help.xlstat.com

[11] https://www.utdallas.edu/~herve/Abdi-PLSR20...

[12] http://www.camo.com/rt/Products/Unscrambler...

[13] http://www.polytec.com/

[14] http://www.chm.bris.ac.uk/org/chemometrics/...

[15]Malinov, S., Sha, W., Software products for modeling and simulation in material science, Computational Material Science, vol.28, 2003, pp.179-198.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките