Научен доклад ID 1347 : 2016/3
РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОН ПРИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С УДАР

Венелин Павлов

Основните технически решения на пасивната безопасност при пътнически вагон се разработват и залагат при проектирането, изграждането, пускането в експлоатация и самата експлоатацията от железници чрез едини регламенти и изисквания по безопасност.

За да бъдат определени и оценени изискванията за устойчивост на сблъсък, е необходимо да се установят сценарии за сблъсък от гледна точка на скоростта на сблъсък и вида и масата на потенциалните препятствия.

За нормалните европейски операционни условия, съпоставими с тези от анализа на инциденти със сблъсък, приложими са параметрите на сценариите за сблъсък и свързаните с тях изисквания за устойчивост на сблъсък, изброени в т. 5. посочени в стандарт EN15227:2008+A1:2010 [3] за проектна категория за удароустойчивост C-I (съгласно таблица 1 от EN15227:2008, раздел 4)

Лимитиращият казус за всеки сценарий зависи от системите за контрол и активна безопасност на влака и особеностите на инфраструктурата, както и от масите и операционните скорости на самите жп превозни средства.

В някои случаи сценариите за сблъсък и техните параметри за някои операции биха могли да се съдържат в законодателството. В такива случаи законодателството трябва да бъде съгласувано с и може да бъде взето като лимитиращ казус.

В публикацията са разгледани регламенти и изисквания по безопасноста в международния и вътрешния жп транспорт, както и процеси на разследвания и причини за възникването на жп проишествия с удар.

Анализират се технически решения за осигуряване на пасивната безопасност на пътнически вагон и предпоставките за възникване на железопътни проишествия с удар.


инциденти сценариите за сблъсък регламенти изисквания технически решения жп произшествия пасивна безопасност.accident scenarios collision regulations requirements technical solutions train accidents passive safety.Венелин Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 12663-1:2010: Railway applications - Structural ments of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) (Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya kam konstruktsiyata na koshovete na zhelezopatnoto prevozno sredstvo. Chast 1: Lokomotivi i patnicheski podvizhen sastav (alternativen))
( [1] EN 12663-1:2010: Railway applications - Structural ments of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) (Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен)) )

[2] EN 15227:2008+A1:2010: Railway applications – Crashworthiness ments for railway vehicle bodies (BDS EN 15227:2008+A1:2010 Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya za ustoychivost na udar na koshovete na vagonite na zhelezopatnoto prevozno sredstvo)
( [2] EN 15227:2008+A1:2010: Railway applications – Crashworthiness ments for railway vehicle bodies (БДС EN 15227:2008+A1:2010 Железопътна техника. Изисквания за устойчивост на удар на кошовете на вагоните на железопътното превозно средство) )

[3] a crash buffer for railway vehicles, wagons or passenger coaches - Venelin Pavlov, Dobrinka Atmadzhova

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките