Научен доклад ID 1345 : 2016/3
ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАБОТА НА КАРДАНЕН ВАЛ КЪМ ТРАМВАЙНА ТАЛИГА С ГРУПОВО ЗАДВИЖВАНЕ НА КОЛООСИТЕ

Емил М. Михайлов

Този материал се отнася за трамвайните мотриси типове Т6М 700 и Т8М 700 М, експлоатирани в град София. Тези мотриси са с групово задвижване на колоосите и движението от тяговите електродвигатели до колоосните редуктори се предава чрез карданни валове. Двигателите са окачени на рамата на коша, а в крива двигателните талиги се завъртат спрямо коша под ъгъл до 11 градуса.

Статистиката на аварийните откази по ходовата част и силовото предаване при тези мотриси за периода 2009 – 2015 година показва, че от общо 210 отказа за периода 68 (32,4 %) са по карданните валове предаващи движението от тяговите електродвигатели до първия в кинематичната верига колоосен редуктор.

Данните от трамвайно депо „Банишора” показват, че в същия период за ремонт са давани 828 броя дълги карданни валове. Карданните валове, предаващи движението от тяговите електродвигатели са от товарен автомобил МАЗ 503. Макар, че при товарните автомобили карданните валове понасят сходни по големина натоварвания няма данни за подобни проблеми.

В статията се разглежда геометричното положение на карданния вал когато мотрисата преодолява крив участък от пътя. Тогава трите части на карданния вал се намират в две равнини: първата определена от задвижващия и междинния валове, втората – от междинния и задвижвания. Двете равнини се намират под ъгъл една спрямо друга и втората карданна връзка вече не компенсира неравномерността на движението между двете.


трамвайна мотриса карданен вал съединител на Хукtram cardan shaft Hooke joint Hooke`s joint Cardan jointЕмил М. Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Avariyna sluzhba, „Byuletin za avariite”, „Stolichen elektrotransport” EAD – Sofiya, 2009 – 2015 g.
( [1] Аварийна служба, „Бюлетин за авариите”, „Столичен електротранспорт” ЕАД – София, 2009 – 2015 г. )

[2] Zavod za tramvai „Sofiya“, Konstruktorska dokumentatsiya na tramvayna taliga T 81, chertezh T-81 01.04.00.00 D / 1989 g.
( [2] Завод за трамваи „София“, Конструкторска документация на трамвайна талига Т 81, чертеж Т-81 01.04.00.00 Д / 1989 г. )

[3] Hristov D. i dr., „Presmyatane i konstruirane na mashinni elementi”, S, Tehnika, Sofiya, 1980 g.
( [3] Христов Д. и др., „Пресмятане и конструиране на машинни елементи”, С, Техника, София, 1980 г. )

[4] Ralev D., „Osnovi na konstruiraneto”, VTU „T. Kableshkov”, Elektronno izdanie, inv. 36-1/2005, Sofiya, 2004 g.
( [4] Ралев Д., „Основи на конструирането”, ВТУ „Т. Каблешков”, Електронно издание, инв. 36-1/2005, София, 2004 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките