Научен доклад ID 1340 : 2016/3
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ СЛЕД ДЕРАЙЛИРАНЕ НА ЖП ВОЗИЛО

Коста П. Костов, Цветелина Мирчева

В доклада е изложена последователността на изследване на техническото състояние на железния път след дерайлиране на подвижен жп състав. Показана е методиката на прилагане на нормативните документи, както и необходимите уреди за измерване техническото състояние на горното строене на железния път в натоварено и ненатоварено състояние. Анализиран е процеса на изготвяне на стойностна оценка на настъпилите щети по железния път.


железен път дерайлиране уред оценка щета нормативен документtrack derailment a device evaluation damage normative documentКоста П. Костов Цветелина Мирчева

BIBLIOGRAPHY

[1] IA „ZhA”, „Godishen doklad za bezopasnost za 2014g. na Natsionalniya organ za bezopasnost na Republika Balgariya”, 2015,
( [1] ИА „ЖА”, „Годишен доклад за безопасност за 2014г. на Националния орган за безопасност на Република България”, 2015, )

[2] Nikolov V., „Faktori, vliyaeshti varhu bezopasnostta v zhelezopatniya transport”, DP „NKZhI”,
( [2] Николов В., „Фактори, влияещи върху безопасността в железопътния транспорт”, ДП „НКЖИ”, )

[3] Direktsiya „ZRPVVZhT”, „OKONChATELEN DOKLAD ot tehnichesko razsledvane na zhelezopatno proizshestvie – deraylirane na vagon ot mezhdunaroden barz vlak №465 pri tranzitno preminavane po treti kolovoz v gara Raduntsi na 03.09.2013g.” - MTITS, 2013,
( [3] Дирекция „ЗРПВВЖТ”, „ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на вагон от международен бърз влак №465 при транзитно преминаване по трети коловоз в гара Радунци на 03.09.2013г.” - МТИТС, 2013, )

[4]НАРЕДБА №59 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, 2006,

[5] ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ СТРЕЛКИ, ДП „НКЖИ”, 2010,

[6] ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА НОРМАЛНИТЕ (1435 MM) ЖП ЛИНИИ, ДП „НКЖИ,

[7] INSTRUKTsIYa ZA REMONTITE NA DALGOTRAYNITE MATERIALNI AKTIVI V NK „ZhI“, utvardena ot Generalniya direktor na NK „ZhI“, Sofiya, 2004,
( [7] ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕМОНТИТЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В НК „ЖИ“, утвърдена от Генералния директор на НК „ЖИ“, София, 2004, )

[8] PRAVILA ZA IZPOLZVANE NA DANSOMETRI-odobrena sas zapoved №961/19.05.2015g. na Generalniya direktor na NKZhI,
( [8] ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАНСОМЕТРИ-одобрена със заповед №961/19.05.2015г. на Генералния директор на НКЖИ, )

[9] Kostov K., „Tehnicheska ekspertiza po chast zhelezen pat za deraylirane na vagon ot vlak № 82590 na km 113+980 v mezhdugarieto Klisura - Stryama”, Sofiya, 2016,
( [9] Костов К., „Техническа експертиза по част железен път за дерайлиране на вагон от влак № 82590 на км 113+980 в междугарието Клисура - Стряма”, София, 2016, )

[10] Kostov K., „Zhelezopatna tehnicheska ekspertiza za deraylirane na vagon ot vlak № 40660 na km 13+650 v mezhdugarieto Merichleri - Mihaylovo”, Sofiya, 2012,
( [10] Костов К., „Железопътна техническа експертиза за дерайлиране на вагон от влак № 40660 на км 13+650 в междугарието Меричлери - Михайлово”, София, 2012, )

[11]ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, 2002,

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките