Научен доклад ID 1336 : 2016/3
РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ

Димитър Георгиев Михайлов

Настоящият доклад разглежда началото на техническия надзор на подемно-транспортни машини и подобряване на безопасноста при работа. Основната причина за авариите и злополуките е човешка грешка при работа и липсата на добра диагностика на подемно-транспортните машини. Направена е съпоставка между техническия надзор в Германия, Полша и България. Общото и за трите страни е въвеждането на електронни системи за технически надзор на подемни съоръжения. Новото за България, заимствано от другите две страни, е увеличаване значението от обучение на служителите, работещи с подемно-транспортни машини и специалистите, осъществяващи контрол върху тези съоръжения. Методът на експертната оценка на честотите на неблагоприятното събитие и обработна на стойностите от група квалифицирани специалисти-експерти води до намаляване на непредвидените откази на машините. За подобряване на безопасността са нужни и нормативни промени с цел повишаване на изискванията към подемно-транспортните машини.


технически надзор подемно-транспортни машини безопасностKey words : Technical surveillance; elevating gear machines; safety; Димитър Георгиев Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kotsev N. V. “Nadezhdnost i bezopasnost na metalni kranovi konstruktsii“. Tehnicheski universitet - Sofiya, Sofiya, 2010 g.
( [1] Коцев Н. В. “Надеждност и безопасност на метални кранови конструкции“. Технически университет - София, София, 2010 г. )

[2] Dimitrov K. D., Danchev D. I., „Nadezhdnost na stroitelni mashini i sistemi“, Tehnika, Sofiya, 1994 g.
( [2] Димитров К. Д., Данчев Д. И., „Надеждност на строителни машини и системи“, Техника, София, 1994 г. )

[3] http://www.damtn.government.bg/ - Darzhavna agentsiya za metrologichen i tehnicheski nadzor, Sofiya, 2016.
( [3] http://www.damtn.government.bg/ - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, София, 2016. )

[4] Naredbata za bezopasna eksploatatsiya i tehnicheski nadzor na povdigatelni saorazheniya, Sofiya, 2014 g.
( [4] Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения, София, 2014 г. )

[5] Naredba za bezopasnata eksploatatsiya i tehnicheskiya nadzor na vazheni linii, Sofiya, 2014 g.
( [5] Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, София, 2014 г. )

[6] Naredba za bezopasna eksploatatsiya i tehnicheski nadzor na asansyori, Sofiya, 2014 g.
( [6] Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, София, 2014 г. )

[7] Strategiya za razvitie na DAMTN, Sofiya, 2015 g.
( [7] Стратегия за развитие на ДАМТН, София, 2015 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките