Научен доклад ID 1327 : 2016/3
МОДЕЛИРАНЕ НА СВОЙСТВАТА И МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИМИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА МАГНЕЗИЕВИ СПЛАВИ

Николай Тончев, Мартин Иванов, Иванка Пенчева, Антония Тончева

С недостига на енергия и замърсяването на околната среда се изисква все повече внедряване на лекиматериали. По тази причина обекта на изследването в тази публикация са свръхлеките Mg-Li-Al сплави, които намират широко приложение в космическите изследвания, отбраната, автомобилостроенето, поради тяхната ниска плътност, висока специфичнаякост и висока специфична твърдост.В изследването се прилагат стандартни процедури за определяне на Парето фронта, необходим за експертна оценка на влиянието на елементите от състава на сплавта върху контролираните механични свойства – якост на опън и относително удължение. Изведени са невронни модели, описващи механичните характеристики от количеството на алуминия и лития със значение за експлоатационните свойства на изделието. Чрез приложения подход е възможно да се определи състав, осигуряващ относителнооптимални стойности на изследваните идикатори на качеството.


Моделиране на свойства многокритериална оптимизация магнезиеви сплави.Materials Science Modelling of properties multi-criteria optimization magnesium alloys.Николай Тончев Мартин Иванов Иванка Пенчева Антония Тончева

BIBLIOGRAPHY

[1] Tontchev N. Materials Science, Effective solutions and Technological variants, 2014/3/3, LAMBERT Academic Publishing

[2] Kalyanmoy Deb, Associate Member, IEEE, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, and T. Meyarivan, A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II,IEEE, Transactions On Evolutionary Computation, Vol. 6, No. 2, April 2002.

[3] Rajan K., “Materials Informatics Part I: A Diversity of Issues”, JOM 2008, 60:50-50.

[4] Liu Z. K., L. Q. Chen and K. Rajan, ”Linking length scales via materials informatics”, JOM 2006, 58:42-50.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките