Scientific paper ID 1323 : 2016/3
ОЦЕНКА НА НАГЛАСИТЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАРАМЕТРИТЕ НА КОГНИТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ И МОТИВАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА КУРСА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Боряна Ружекова-Рогожерова

Статията разглежда нагласите за учене и мотивацията на студентите магистри в институцията ни в рамките на завършен курс по АСЦ в геотехниката. Анализът се основава на осъществено проучване сред обучаемите, помолени да оценят значимите когнитивни параметри на курса, компоненти на когнитивния подход на преподаване, прилаган с цел успешното формиране на ментални репрезентации. Подчертава се първостепенната важност на менталните репрезентации в процеса на изграждане на общи и специализирани езикови познания. Мотивацията за учене в рамките на АСЦ се обяснява от гледна точка на взаимната обвързаност между мотивация и когнитивно преподаване.


ESP cognitive teaching approach motivationАСЦ когнитивен подход на преподаване мотивацияБоряна Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ruzhekova-Rogozherova B., ESP Curriculum Design and Cognitive Skills Formation, Celebrating Variety: Making the Most of Your Teaching and Learning Context, 135-158, BETA E-Newsletter, 24th BETA-IATEFL Annual International Conference, 2015

[2] Dudley-Evans T., “An overview of ESP in the 1990’s”, Thomas, O. (Ed.), 1-9, The Japan Conference on English for Specific Purposes Proceedings, Aizuwakamatsu, 1997

[3] Anthony L., Defining English for specific purposes and the role of the ESP practitioner, Center for Language Research 1997 Annual Review, 115-120, 1998

[4]Anderson L. & Krathwohl D., Four types of Knowledge. http://www.scribd.com/doc/14554355/Knowledg... A Taxonomy For Learning, Teaching and Assessing, Longman, New York, 2001

[5] Davidko N., A Cognitive Approach to Teaching English for Special Purposes (ESP), Kalbų Studijos / Studies about Languages 18, 2011

[6] Kelly G., Principles of Personal Construct Psychology, Norton, New York, 1955

[7] Paivio A., Mental Representations: a Dual Coding Approach, OUP, Oxford, 1990

[8] Evans V., A Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh University Press Ltd, 2007

[9] Langacker R., An introduction to cognitive grammar, Evans, V., Bergen, B. & Zinken, J. (Eds), The Cognitive Linguistics Reader, Equinox Publishing Ltd., 2007

[10] Ruzhekova-Rogozherova B., Uchebna programa po angliyski ezik v geotehnikata, VTU „Todor Kableshkov“, Sofiya, 2014
( [10] Ружекова-Рогожерова Б., Учебна програма по английски език в геотехниката, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2014 )

[11] Ruzhekova-Rogozherova B., Teaching English Language Learning Strategies at the Todor Kableshkov University of Transport, Mechanics Transport Communications 12, 3/1, IV-22-IV-27, 2014

[12] Ruzhekova-Rogozherova B., Contrastive Teaching Approach Implementation in the English in Geotechnics Course at the Todor Kableshkov University of Transport, Mechanics Transport Communications, 13, 3/2, IV-15-IV-21, 2015

[13] Ruzhekova-Rogozherova B., Enhancing Language Awareness in ESP Business Courses through English Perfect Teaching in Contrast with Bulgarian Equivalents. Research on English Perfect Equivalents in Bulgarian, THE JOURNAL OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC AND ACADEMIC PURPOSES, 3, 1, 2015

[14] Ruzhekova-Rogozherova B. Exemplifying the Connection between English Language Studying Motivation and Language Awareness Enhancement, Yubileyna nauchna konferentsiya „50 godini – vrata kam obrazovanieto i prozorets kam sveta” po sluchay 50-godishninata ot osnovavaneto na Departamenta za ezikovo obuchenie – IChS, 14-15 yuni 2013, 427-438, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, Sofiya, 2013
( [14] Ruzhekova-Rogozherova B. Exemplifying the Connection between English Language Studying Motivation and Language Awareness Enhancement, Юбилейна научна конференция „50 години – врата към образованието и прозорец към света” по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, 14-15 юни 2013, 427-438, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2013 )

[15] Williams M. & Burden R, Psychology for language teachers, CUP, Cambridge, 1997

[16] Sheppard K, Research and language learning: A tour of the horizon, Burkart, G. S. (Ed.), Modules for the Professional Preparation of Teaching Assistants in Foreign Languages, Center for Applied Linguistics, Washington, DC, 1998

[17] Chamot A. U., Teaching learning strategies to language students, Burkart, G. S, (Ed.), Modules for the Professional Preparation of Teaching Assistants in Foreign Languages, Center for Applied Linguistics, Washington, DC, 1998

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy