Научен доклад ID 1321 : 2016/3
АНАЛИЗ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА DREAMSPARK НА MICROSOFT ЗА НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Димитър Димитров, Мартин Иванов

Настоящият доклад цели да анализира съвременния информационен инструментариум на Microsoft по програма DreamSpark и се разкрият възможностите на програмата в сферата на транспорта, както и използването ѝ в учебния процес на ВТУ „Тодор Каблешков“. Задачите за постигане на основната цел са свързани със следните дейности:актуализиране на абонамента за програма DreamSpark на Microsoft, изготвяне на анализ на програмните продукти и среди за разработване на приложения по програмата, изготвяне на информация за функционалност и приложимост в областта на обучението и провеждането на научно приложни разработки, изработване на система за предоставяне на права на преподавателите и студентите до програмата.


транспорт образование академична програма информационни технологии интернет Microsoft DreamSpark.transport education academic program information internet technology Microsoft DreamSpark.Димитър Димитров Мартин Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov D., Laboratorna baza za obuchenie i eksperimentalni izsledvaniya v oblastta na informatsionnite i internet tehnologiite vav VTU „T. Kableshkov“, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, 1, IV-1 IV-6, 2015, st. № 1107
( [1] Димитров Д., Лабораторна база за обучение и експериментални изследвания в областта на информационните и интернет технологиите във ВТУ „Т. Каблешков“, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 1, IV-1 IV-6, 2015, ст. № 1107 )

[2] Hristova M., Informatika, Izdatelstvo VTU „Todor Kableshkov” Sofiya, ISBN 978-954-12-0224-1, 2013 g.
( [2] Христова М., Информатика, Издателство ВТУ „Тодор Каблешков” София, ISBN 978-954-12-0224-1, 2013 г. )

[3] Hristova M., Todorova P., Todorova R., Formirane na informatsionni kompetentnosti na studentite chrez elektronnite sredstva za obuchenie, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, 3/2, st. № 1001, VII-31 VII -36, 2014 g.
( [3] Христова М., Тодорова П., Тодорова Р., Формиране на информационни компетентности на студентите чрез електронните средства за обучение, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, 3/2, ст. № 1001, VII-31 VII -36, 2014 г. )

[4] https://www.dreamspark.com/

[5] https://msdn.microsoft.com/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките