Научен доклад ID 1320 : 2016/3
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Росица Иванова

В условията на глобализация във всички сфери на стопанския живот и интензивното движение на хора и стоки с особена важност стои въпросът за ефективността от дейността на транспортните предприятия. Важността на показателите, характеризиращи ефективността на приходите и на разходите, се обуславя както от тяхното самостоятелно място в системата от ключови бизнес индикатори за анализ на целокупната дейност на предприятията, така и от обективната им връзка с рентабилността, определена на база разходи и на база приходи.

Разходите на 100 лева приходи оказват непосредствено влияние върху рентабилността на база приходи, която от своя страна е фактор, влияещ върху рентабилността на общите активи на всяко предприятие.

На ниво оперативна дейност на транспортните предприятия разходите за оперативната дейност, падащи се на 100 лева нетни приходи от продажби оказват пряко влияние върху динамиката на рентабилността на база нетни приходи от продажби (рентабилност на продажбите). Става дума за ефективността на оперативната дейност на транспортните предприятия, която оказва непосредствено влияние върху промените на рентабилността на “производствените” активи, т.е. транспортните средства. Посоченото поражда актуалността на въпроса за анализа на ефективността на приходите и разходите на транспортните предприятия.

Обект на разглеждане в доклада са методиките за анализ на ефективността на приходите и на разходите на транспортните предприятия както като самостоятелни обекти на бизнес анализа, так и във връзка с рентабилността.

Предмет на изследването са методиките за анализ на ефективността на приходите и разходите и тяхното влияние върху рентабилността на предприятия от автомобилния транспорт.


ефективност приходи разходи рентабилност методика анализКey words: еfficiency revenues expenses profitability methodology analysisРосица Иванова

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките