Научен доклад ID 1318 : 2016/3
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЪТНИЧЕСКАТА ПРЕВОЗНА РАБОТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

Петя Коралова

След приемането на страната в Европейския съюз през 2007 г., за пътническия въздушен транспорт е характерна тенденция на непрекъснато увеличаване на броя на превозените пътници, като за 2014 г. спрямо 2007 г. е отбелязан ръст от 2 пъти. От друга страна, този вид транспорт стана общодостъпен за населението, в резултат на появата на нискобюджетни авиокомпании, които изостриха значително конкуренцията с националните превозвачи.

В тази връзка основната цел на настоящото изследване е да се оцени ефективността от извършването на пътнически превози с въздушен транспорт, като се изследва система от показатели. За постигане на така определената цел ще бъдат анализирани индикаторите цена на превозната услуга с въздушен транспорт, индекс на обоброта на въздушните оператори, пътническа превозна работа на въздушния транспорт. В заключение са обобщени избодите от извършеното изследване.


въздушен транспорт ефективност; пътническа превозна работа.air transport effectiveness; passengers carried.Петя Коралова

BIBLIOGRAPHY

[1] Mutafchiev L., ”Ikonomika na transporta”, zapiski, UNSS, Sofiya, 2001 g..
( [1] Мутафчиев Л., ”Икономика на транспорта”, записки, УНСС, София, 2001 г.. )

[2] Strukturna biznes statistika, definitsii, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics... dostap na 01.06.2016 g.
( [2] Структурна бизнес статистика, дефиниции, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics... достъп на 01.06.2016 г. )

[3] Natsionalen statisticheski institut, Indeks na potrebitelskite tseni – metodologiya, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files... dostap na 01.06.2016 g.
( [3] Национален статистически институт, Индекс на потребителските цени – методология, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files... достъп на 01.06.2016 г. )

[4] Boshnakov V., Chipeva S., „Vavedenie v ikonometriyata”, Izdatelski kompleks na UNSS, Sofiya, 2015 g.
( [4] Бошнаков В., Чипева С., „Въведение в иконометрията”, Издателски комплекс на УНСС, София, 2015 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките