Научен доклад ID 1317 : 2016/3
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

Георги Димитров

Транспортът има ключова роля за икономическото и общественото развитие на страната. Транспортният пазар в България представлява специфична сфера на търсене и предлагане на транспортни услуги и свързаните с тях транспортни мощности с цел осъществяване на пространствено преместване на пътници и товари. В настоящия доклад е направен анализ на развитието на товарния и пътнически транспортен пазар в България, след приемането на страната в Европейския съюз. Разгледаният девет годишен период позволява да се проследят основни тенденции в развитието на националния транспортен пазар и на тази база да се направят препоръки за бъдещото му устойчиво развитие.


транспортен пазар товарен транспорт пътнически транспорт.transport market freight transport passenger transport.Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Statisticheski spravochnik 2008, 2011, 2015, NSI, www.nsi.bg
( [1] Статистически справочник 2008, 2011, 2015, НСИ, www.nsi.bg )

[2] Zhelyazkova, D., Balans v transportniya sektor na Balgariya, Izvestiya na sayuza na uchenite, Varna, 2012
( [2] Желязкова, Д., Баланс в транспортния сектор на България, Известия на съюза на учените, Варна, 2012 )

[3] Nikolova, Hr., Transportniyat pazar v Balgariya – sastoyanie i perspektivi za razvitie, UI „Stopanstvo”, 2010
( [3] Николова, Хр., Транспортният пазар в България – състояние и перспективи за развитие, УИ „Стопанство”, 2010 )

[4] Goranova, K., Balgarskite transportni kompanii uspyavat da uvelichat prihodite si i da navlyazat v novi poleta vapreki labilniya pazar, Kapital, 2015, www.capital.bg
( [4] Горанова, К., Българските транспортни компании успяват да увеличат приходите си и да навлязат в нови полета въпреки лабилния пазар, Капитал, 2015, www.capital.bg )

[5] Slavova-Nocheva,M.,Predizvikatelstva pred konkurentsiyata i konkurentosposobnostta na transportniya pazar v Balgariya, sp. Mehanika, Transport, Komunikatsii, br. 3, 2012
( [5] Славова-Ночева,М.,Предизвикателства пред конкуренцията и конкурентоспособността на транспортния пазар в България, сп. Механика, Транспорт, Комуникации, бр. 3, 2012 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките