Научен доклад ID 1314 : 2016/3
АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ОТ ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЯТА В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ

Дияна Гешкова Маринова

Доклада има за цел да се разгледа процеса на обучение, които е систематизиран, структуриран и представен от няколко етапа. Тук особено внимание се обръща на етапите „Анализ на нуждите и ползите от крайния ефект на обученията”, тъй като те не са толкова познати, и основната задача на доклада е именно тези процеси да се изследват в няколко бизнес организации.

Затова считам, че един добър анализ с добри мотиви за нуждите и ползите от обучението, би събудил интереса на ръководните кадри към техните служители, а защо не и на самите тях.


процес на обучение краен ефект ефективност.learning process end effect efficiency.Дияна Гешкова Маринова

BIBLIOGRAPHY

[1] Gyurova, V., Andragogiya. Izkustvoto da obuchavame vazrastnite. S., 1998.
( [1] Гюрова, В., Андрагогия. Изкуството да обучаваме възрастните. С., 1998. )

[2] Merdzhanova, Ya., Gospodinov, B., Tsvetanska, S., Institutsii i subekti na pazara na truda. S., 2004.
( [2] Мерджанова, Я., Господинов, Б., Цветанска, С., Институции и субекти на пазара на труда. С., 2004. )

[3] Atanasova, M., Podbor i obuchenie na persol. S., 1997.
( [3] Атанасова, М., Подбор и обучение на персол. С., 1997. )

[4] Vladimirova, K., Upravlenie na choveshkite resursi. S., 1999.
( [4] Владимирова, К., Управление на човешките ресурси. С., 1999. )

[5] Strategii za upravlenie na choveshkite resursi, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,
( [5] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf, )

[6] OP „Razvitie na choveshkite resursi” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg,
( [6] ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 http:// www.ef.mlsp.government.bg, )

[7] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Kachestvo obucheniya i konkurentosposobnost Vysshego transportnogo uchilishta im. Todora Kableshkova na rynke obrazovatelnyh uslug (Kachestvo na obuchenieto i konkurentosposobnost na Visshe transportno uchilishte “Todor Kableshkov” na obrazovatelniya pazar), X Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 19-22 aprel 2015g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2015 UDK 338.24 (082), str. 16, 2015
( [7] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг (Качество на обучението и конкурентоспособност на Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” на образователния пазар), X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015 )

[8] Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todor Kableshkov University Of Transport, (Elektronni formi na obuchenie – vazmozhnosti i perspektivi pred universiteta po transport „Todor Kableshkov”), Mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”Menidzhmant 2012”, Belgrad, str. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4
( [8] Kolev P., Todorova D., Gergova N., Electronic Forms Of Training – Opportunities And Prospects For Todor Kableshkov University Of Transport, (Електронни форми на обучение – възможности и перспективи пред университета по транспорт „Тодор Каблешков”), Международна научна конференция ”Мениджмънт 2012”, Белград, стр. 343-369, 2012, ISBN 978-86-84909-73-4 )

[9] Kolev P., Todorova D., Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov” - moderno obrazovanie i profesionalizam, Nauchno metodichesko spisanie ”Profesionalno obrazovanie”, izd. ”Az Buki”, MON, Sofiya, kn. 5, 2012, ISSN 1314-555H, str. 404-412, EBSCO, ERIH PLUS
( [9] Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - модерно образование и професионализъм, Научно методическо списание ”Професионално образование”, изд. ”Аз Буки”, МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412, EBSCO, ERIH PLUS )

[10] Kolev P., Todorova D., Gergova N., Vozmozhnosti razvitiya transporta i transportnogo obrazovaniya v Bolgarii v ramkah operativnoy programmy „Transport i transportnaya infrastruktura” , Sbornik trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii ”Sovremennyye problemy razvitiya zheleznodorozhnogo transporta i upravleniya perevozchnym protsesom”, Moskva, 2014
( [10] Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Возможности развития транспорта и транспортного образования в Болгарии в рамках оперативной программы „Транспорт и транспортная инфраструктура” , Сборник трудов Международной научно-практической конференции ”Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозчным процесом”, Москва, 2014 )

[11] Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business –Todor Kableshkov University of Transport Goals, (Elektronnoto obrazovanie i vrazkata s biznesa – vazhni tseli za obuchenieto v Transportniya universitet «Todor Kableshkov» ), MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, str. 95-101
( [11] Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business –Todor Kableshkov University of Transport Goals, (Електронното образование и връзката с бизнеса – важни цели за обучението в Транспортния университет «Тодор Каблешков» ), MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, стр. 95-101 )

[12] Kolev P., Modelirane dvizhenieto na motoped v neholonomna postanovka, Sp. Mehanika transport komunikatsii 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [12] Колев П., Моделиране движението на мотопед в нехолономна постановка, Сп. Механика транспорт комуникации 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[13] Kirova A., Transport, globalizatsiya i mezhdunarodna targoviya, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823
( [13] Кирова А., Транспорт, глобализация и международна търговия, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823 )

[14] Krastanov Kr., Avtomatiziranite parking sistemi ili kak da spestim plosht, vreme i trafik zadrastvaniya, Profesionalno za parkiraneto – spisanie na Balgarskata Parking Asotsiatsiya, yuni, 2005
( [14] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005 )

[15] Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките