Научен доклад ID 1311 : 2016/3
НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТРАНСПОРТА

Антоанета Кирова

Бизнес екосистемата е обогатен модел на „микросреда“ за бизнеса със съществена роля за поощряване на свързването на малкия и среден бизнес и създаване на „бизнес общности”. Конкурентоспособността на МСП е силно повлияна от бизнес екосистемите, но върху нея влияние оказват и специфичните мерки за насърчаване на тези предприятия в национален и европейски план. От съществено значение е влиянието на тези мерки върху малките транспортни и логистични фирми, които са подложени на влиянието на международна конкуренция.

Въпреки факта, че в настоящия програмен период за финансиране се поставя въпросът за икономическия просперитет на Европа в дългосрочен план, базиран преди всичко на индустриалното развитие, транспортът и логистиката представяват важна част от европейската икономика. Необходимостта от устойчиво развитие в сферата на МСП в транспортния отрасъл е в основата на установяването на европейска икономика с екологичен характер.

open/download as PDF
бизнес екосистема инструмент за финансиране на МСП типове предприемачески рискbusiness ecosystem SMEs financial instrument types of entrepreneurial risksАнтоанета Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Initsiativata za MSP: Nov garantsionen produkt za biznes krediti.Obshti cherti i sravnenie s DZhEREMI instrumentite, (link)
( [1] Инициативата за МСП: Нов гаранционен продукт за бизнес кредити.Общи черти и сравнение с ДЖЕРЕМИ инструментите, (link) )

[2] Sporazumenie mezhdu kreditorite otnosno initsiativata za MSP mezhdu Republika Balgariya, ES, EIB i EIF, (Ratifitsirano sas zakon, priet ot 43-to Narodno sabranie na 14.04.2016 g.), DV, br. 33/2016 g. (v sila ot 26.04.2016 g.), MI,Obn. DV. br.37/17.05.2016g.,
( [2] Споразумение между кредиторите относно инициативата за МСП между Република България, ЕС, ЕИБ и ЕИФ, (Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14.04.2016 г.), ДВ, бр. 33/2016 г. (в сила от 26.04.2016 г.), МИ,Обн. ДВ. бр.37/17.05.2016г., )

[3] The SME Instrument, HORIZON 2020, (link)

[4] Smart, Green and Integrated Transport, HORIZON 2020, (link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките